background
Rīga
Meža iela 7arrow

Rīga, Komercdarbības nodaļa

Komercdarbības nodaļa sniedz izglītojamiem specifiskas zināšanas, kas veicina produktivitāti darba vietā, kā arī sekmē iemaņas sev iemīļotā hobijā. Komercdarbības nodaļa piedāvā apmācības šādās jomās:
 • Būvniecība;
 • Kokapstrāde;
 • Nekustāmais īpašums;
 • Ēdināšana un viesmīlība;
 • Šūto izstrādājumu izgatavošana;
 • Valodas;
 • Floristika;
 • Skaistumkopšana;
 • Projektu vadība. 

Zināšanu un prasmju apguvei piedāvājam arī korporatīvās apmācības, kas veidotas, ievērojot konkrēta uzņēmuma darba specifiku un klienta individuālās vajadzības, vai tās būtu personāla apmācības, kursi pārdošanā vai komunikācijā, kā arī piesaistot kvalificētus nozares profesionāļus. Nodarbību grafiks, ilgums un intensitāte tiek veidots, ņemot vērā klienta vēlmes. 

Komercdarbības nodaļas piedāvājums ir kāpnes Jūsu biznesam!

Kontaktinformācija:
Nodaļas vadītājs:
Rihards Krūmiņš
Tālrunis: 20044699

Nodaļas vadītāja vietniece: 
Jolanta Brīnuma
Tālrunis: 28606877

Administratore: 
Anita Amantova
Tālrunis: 27898006

Lietvede-administratore: 
Annija Brīnuma-Birauere
Tālrunis20014535

Adrese: Rīga, Meža iela 7

Apmācības tiek organizētas sadarbībā ar:


Rīga, Metināšanas, sanitārtehnikas un autoremonta nodaļa

Metināšanas, sanitārtehnikas un autoremonta nodaļas piedāvājuma klāsts aptver visu populāro metināšanas veidu, sanitārtehnikas un autoremonta apmācības konkrētu prasmju attīstīšanas programmās. Sniedz iespēju apgūt augstvērtīgas profesionālās zināšanas, kas nodrošina veicamo darbu efektivitāti.
Nodaļas piedāvājums ietver arī speciālistu sagatavošanu starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai, atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām.

Lasīt vairāk par metināšanas veidiem TIG, MIG/MAG, MMA, OAW

Kontaktinformācija: 
Nodaļas vadītājs:
Kristaps Kašs
Tālrunis: 27898016

Nodaļas vadītāja vietniece: 
Marta Šalma 
Tālrunis: 27898031

Adrese: Rīga, Meža iela 7

Apmācības tiek organizētas sadarbībā ar:
                                                    

Lāčplēša iela 125arrow

E-studiju nodaļa

Mācību centra „BUTS” piedāvātie e-studiju risinājumi Latvijā zināmi kā vieni no pirmajiem. Jau gandrīz 15 gadus cilvēkiem ir iespēja apgūt jaunas un pilnveidot esošās zināšanas ar tālmācības starpniecību.
Esi jebkur pasaulē un apgūsti mācību centra „BUTS” kursos  sniegtās zināšanas sev vēlamā laikā! Viss, kas Tev nepieciešams – vēlme, sev izdevīgs laiks un internets! Ne reizi dzirdēts un pierādījies, ka laiks ir nauda. Kādēļ gan plānot savu budžetu, bet to pašu nedarīt ar laiku?
Esi sava laika saimnieks, izvēlies e-studijas! E-studijām ir vairākas priekšrocības:
 • iespēja studijas uzsākt jebkurā laikā;
 • studijas nav atkarīgas no kalendārā grafika;
 • mācību programma ir identiska klātienes studijām;
 • studēt var sev ērtā vidē un tempā - mājās, darba vietā, komandējumā, ceļojuma laikā;
 • iespēja ekonomēt līdzekļus;
 • izglītības dokuments ir līdzvērtīgs klātienes studiju izglītības dokumentam.

Kontaktinformācija:
Nodaļas projektu vadītāja: 
Dace Ūdriņa
Tālrunis: 20026397

Nodaļas tehniskais vadītājs: 
Ingars Naglis 
Tālrunis: 27898009

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 45. kab.
E-pasts: talmaciba@buts.lv



Rīga, Darba aizsardzības nodaļa

Darba aizsardzības nodaļa nozares speciālistu vadībā piedāvā apmācības ar darba drošību saistītās reglamentētās sfērās, nodrošinot topošajiem speciālistiem nepieciešamās zināšanas un prasmes. Atbilstoši likumdošanai, tās prasībām, nodaļas piedāvājumā ietvertas mācību  programmas sekojošām jomām – darba aizsardzība, ugunsdrošība, civilā aizsardzība, pašgājēju vadīšana, apkures un spiediena iekārtu apkalpošana, celtņu operatori, liftu apkalpošana, mežistrāde, atbildīgie speciālisti.

Kontaktinformācija:
Nodaļas vadītāja:
Anda Puisāne
Tālrunis: 27840717

Lietvede-administratore: 
Līva Puisāne
Tālrunis: 27898008

Adrese: Lāčplēša iela 125 (30. kab.), Rīga

Apmācības tiek organizētas sadarbībā ar:
     

Rīga, Elektronodaļa

Sadarbībā ar "Schneider Electric" elektronodaļā ir izveidoti moderni mācību kabineti un laboratorijas ar jaunākajiem elektroinstalācijas izstrādājumiem un to risinājumiem.
Pateicoties šai sadarbībai, mācību centra "BUTS" klienti praktiski apgūst jaunāko elektroizstrādājumu montāžas specifiku, strādājot ar reāliem pasaules līmeņa moderno tehnoloģisko risinājumu elektromateriāliem.
Elektronodaļa nodrošina kvalifikācijas apguvi, seminārus energojomas darbiniekiem un elektrodrošības apmācības.

Kontaktinformācija:
Nodaļas vadītāja: 
Helena Kosakovska 
Tālrunis: 27841909

Lietvede-administratore: 
Nataļja Volkova
Tālrunis: 27898035


Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.

Apmācības tiek organizētas sadarbībā ar:
               

Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa

Profesionālās izaugsmes nodaļas piedāvāto izglītības programmu un semināru klāsts sniedz kā uzņēmumiem, tā arī privātpersonām iespējas pilnveidot zināšanas atbilstoši aktualitātēm nozarē. Profesionālās izaugsmes nodaļas kompetence ir sociālās aprūpes, datorzinību, apsardzes darba un valodu apmācība.

Kontaktinformācija:
Nodaļas vadītāja: 
Helena Kosakovska 
Tālrunis: 27841909

Lietvede-administratore: 
Nataļja Volkova
Tālrunis: 27898035


E-pasts: izaugsme@buts.lv
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.

Apmācības tiek organizētas sadarbībā ar:

Rīga, Vadībzinību nodaļa

Vadībzinību nodaļas piedāvāto izglītības programmu un semināru klāsts gan uzņēmumiem, gan privātpersonām sniedz iespēju apgūt vai pilnveidot zināšanas, kuras šobrīd nepieciešamas mūsdienīga uzņēmuma pilnvērtīgai darbībai.
Vadībzinību nodaļas kompetence ir biroja darbu (lietvedība, grāmatvedība), datorzinību, mārketinga, komerczinību, projektu vadības un citu mūsdienīgai uzņēmējdarbībai nepieciešamu  zināšanu papildināšanai.
Labi sagatavoti profesionāļi ir veiksmīga uzņēmuma darbības pamats!

Kontaktinformācija:
Nodaļas vadītājs:
Rihards Krūmiņš
Tālrunis: 20044699

Nodaļas vadītāja vietniece: 
Jolanta Brīnuma
Tālrunis: 28606877

Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 30 B. kab.
E-pasts: komercdarbiba@buts.lv