background
Darba aizsardzība, ugunsdrošība
Iespējamie darba vides riski un atbilstošie preventīvie pasākumi būvniecībāarrowprint
Iespējamie darba vides riski un atbilstošie preventīvie pasākumi būvniecībā

Jūsu ieguvumi:

 • zināšanas un prasmes par darba aizsardzības prasībām būvobjektos. Semīnāra apmeklējums dod 10 kvalifikācijas punktus sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai

Semināra mērķauditorija – būvspeciālisti un citas ieinteresētās personas (būvdarbu vadītāji, būvuzraugi, būvinzinieri, būvinspektori)

Mācību ilgums: 8 stundas 
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Darba devēja tiesības un pienākumi.
 • Darbinieka tiesības un pienākumi.
 • Svarīgākie traumatisma vai nelaimes gadījumu riska faktori būvniecībā un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Dažāda veida transporta negadījumi būvlaukumos un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi, veicot zemes darbus un strādājot tranšejās un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi darba aprīkojuma dēļ un atbilstošie preventīvie pasākumi.
 • Nelaimes gadījumi ar dažādiem instrumentiem.
 • Priekšmetu uzkrišana un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Elektrotraumu risks un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Sprādzienbīstamības riski.
 • Troksnis, vibrācija, ķīmiskas vielas un putekļi būvniecībā.
 • Ergonomiskie riska faktori, mikroklimats un atbilstoši preventīvie pasākumi.
 • Kontrole par darba aizsardzības prasību ievērošanu visās darba vietās saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Jautājumi un atbildes. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.