background
Nekustamais īpašums
Ēku apsaimniekošana un likumdošanaarrowprint
Ēku apsaimniekošana un likumdošana

Jūsu ieguvumi:

 • Iepazīt aktuālo likumdošanu, tiesībām un pienākumiem ēku apsaimniekošanā.
 • Pārzināt ēku apsaimniekošanas principus un normatīvo bāzi dzīvojamo māju tehniskā apsekošanā un uzturēšanā.

Seminārs Jums palīdzēs izdevīgi risināt ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumus, pieņemt atbildīgus lēmumus, nodrošinot drošu un efektīvu īpašuma apsaimniekošanu vai apsaimniekošanas uzraudzību.


Semināra ilgums: 16 stundas

Kursa programma:

 • Ēku administratīvā apsaimniekošana, likumdošana, dzīvokļa īpašnieku tiesības un pienākumi.
 • Dzīvojamo māju apsaimniekošana un likumdošana.
 • Kopīpašums.
 • Īre, likumdošana, maksas, apakšīre, līguma grozīšana, izbeigšana, maiņa.
 • Komunālo pakalpojumu piegādātājs, nekustāmā īpašuma nodoklis, līgums.
 • Ūdensapgāde un kanalizācija.
 • Vēdināšanas veidi.
 • Ēku sienas, klasifikācija, elementi, balkoni, lodžijas, starpsienas, kāpnes, to iedalījums,
 • mitrums ēkas daļās, kondensāts, rasas punkts, mitruma iekļūšana mūrī.
 • Ēku siltināšanas principi.
 • Dzīvojamo māju tehniskā apsekošana un uzturēšana. Latvijas būvnormatīvi.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanas efektīvai ēku apsaimniekošanas un ar to saistītās likumdošanas pārzināšanai.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.