background
Projektu vadība
Projektu vadības māksla - zināšanas rada pārmaiņasarrowprint
Projektu vadības māksla - zināšanas rada pārmaiņas

Jūsu ieguvumi:

  • Praktiskas zināšanas un atbildes uz jautājumiem, kuri agri vai vēlu rodas ikvienam projekta vadībā iesaistītajam dalībniekam:
-    kā darboties komandā un ar ko atšķiras projekta vadītājs no līdera?
-    kādā veidā sistemātiski un plānveidīgi sasniegt projektā izvirzītos mērķus?
-    kā organizēt projekta darbu, kontrolēt projekta gaitu un novērtēt rezultātu efektivitāti?
Veiksmīga projektu vadīšana sekmē jaunu ideju ieviešanu valsts pārvaldē, pašvaldībās, uzņēmumos un Latvijā kopumā. Projekta veiksmīgs rezultāts lielā mērā ietekmē uzņēmuma nākotni. Vai pastāvošais uzskats, ka projekts tiek vadīts pareizi nav maldīgs, jo tas nebūt nenozīmē, ka tas tiek darīts efektīvi. Esošie un potenciāli projektu administrēšanā iesaistītie cilvēkresursi un projektu vadītāji aicināti uzzināt veiksmīgas projektu vadības vadlīnijas!

Semināra ilgums: 8 stundas
Iegūstamais dokuments:
Apliecība

Kursa programma:

  • Projekta organizatoriskais ietvars – projekta īstenošanas veiksmes atslēga;
  • Iekšējā un ārējā komunikācija. Kā būt sadzirdētam un pamanītam;
  • Projekta procesu vadība un iekšējās kontroles sistēma Eiropas Savienības fondu projektos – nepieciešamība, izaicinājums vai mode;
  • Projektu vadības risku pārvaldības modelis;
  • Neatbilstības un finanšu korekcijas Eiropas Savienības finansētajos projektos - raksturīgākās kļūdas, novēršana un secinājumi;
  • Projektu rezultātu ilgtspējas nodrošināšana. Projekta pieredzes apkopošana un rezultātu analīze. 
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izmantojot lektora praktisko pieredzi ES projektu vadībā un uzraudzībā, labās prakses piemērus un projektu īstenošanā iesaistīto institūciju viedokli, sniegt atbildi - kā un ar kādiem instrumentiem efektīvi vadīt jebkuru projektu un kā novērtēt, vai sasniegtie rezultāti nodrošinās uzņēmuma/iestādes darbības efektivitāti ilgtermiņā.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.