background
Apmācība strādājošajiem


Nāc mācīties mācību centrā BUTS! 


Izmanto iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 5% vai 10% no mācību programmas maksas

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Akreditētā mācību centrā “BUTS” tiks realizētas 46 izglītības programmas 9 nozarēs. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!


Pieteikšanās no 22. septembra līdz 22. oktobrim


Grupu komplektēšana un mācības sāksies novembrī. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.


JAUNUMI! 

  1. Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
  2. Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts par gadu - līdz 2023. gada 31.decembrim.


KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

  • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu .


PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS


Būvniecība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

ĒKU SILTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS

160

50,80

508,00Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

160

40,00

400,00

PROJEKTU VADĪBA AR AGILE, SCRUM, LEAN KANBAN

160

40,00

400,00

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

160

51,20

512,00

KONTROLLERU, MIKROKONTROLLERU, UN MIKTOPROCESU SISTĒMU PROGRAMMĒŠANA

160

48,40

484,00

GOOGLE ADWORDS REKLĀMA UN DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

160

40,00

400,00Enerģētika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA

160

50,80

508,00

ĒKU AUTOMATIZĀCIJA, KNX SISTĒMAS

160

48,40

484,00Ēdināšana un tūrisms

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

TŪRISMA PRODUKTU IZSTRĀDE

160

40,20

400,00

LATVISKA ARHITEKTŪRA, INTERJERS UN AINAVA LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

160

40,00

400,00Kokrūpniecība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

KOKGRIEŠANA UN KOKGRIEZUMU RESTAURĀCIJA

160

58,00

580,00

MĒBEĻU RESTAURĀCIJA

160

57,20

572,00Uzņēmējdarbība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PROJEKTU VADĪBA

160

40,00

400,00

KOMERCDARBĪBAS PAMATI

160

40,00

400,00

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

160

40,00

400,00

MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA

160

40,00

400,00

NO IDEJAS LĪDZ UZŅĒMUMAM

160

40,00

400,00

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA

160

40,00

400,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


Būvniecība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

NAMU PĀRZINIS

960

61,00

1220,00

ĒKU BŪVTEHNIĶIS

960

77,47

1549,40

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MONTĒTĀJS

640

50,80

1016,00

APDARES DARBU STRĀDNIEKS

640

50,80

1016,00Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

960

78,08

1561,60Enerģētika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

ELEKTROTEHNIĶIS

960

73,81

1476,20

ELEKTROMONTIERIS

640

48,40

968,00Transports un loģistika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

960

61,00

1220,00Uzņēmējdarbība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

GRĀMATVEDIS

960

61,00

1220,00

LIETVEDIS

640

40,00

800,00Ēdināšana un tūrisms

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PAVĀRA PALĪGS

480

35,70

714,00

KONDITORA PALĪGS

480

35,70

714,00Metālapstrāde

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

480

87,00

1740,00

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

480

87,00

1740,00Tekstilizstrādājumi

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

ŠUVĒJS

480

31,20

624,00

ŠŪŠANĀS IEKĀRTU OPERTATORS

480

31,20

624,00

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums. 
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.MODULĀRĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS


Transports un loģistika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

KRAVU APSTRĀDE; NOLIKTAVAS UZSKAITE UN APSEKOŠANA; KRAVU PIEŅEMŠANA UN IZSNIEGŠANA NOLIKTAVĀ (LOĢISTIKAS DARBINIEKS) 

138

62,10

621,00

MARŠRUTU PLĀNOŠANA KRAVU PĀRVADĀJUMOS (LOĢISTIKAS DARBINIEKS)

93

36,00

360,00

TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA (LOĢISTIKAS DARBINIEKS)

93

36,00

360,00

KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBA UN DATU ANALĪZE (LOĢISTIKAS DARBINIEKS)

46

20,70

207,00Enerģētika

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

ELEKTROIETAIŠU MONTĀŽAS ATSLĒDZNIEKA DARBI; ELEKTROIETAIŠU MONTĀŽAS PALĪGDARBI (ELEKTROTEHNIĶIS) 

92

41,40

414,00

ELEKTROENERĢĒTIKAS PAMATPROCESI UN ELEKTROTEHNISKO DARBU VEIDI; ELEKTRODROŠĪBA ELEKTROIETAIŠU TEHNISKĀS EKSPLUTĀCIJAS UN ELEKTROMONTĀŽAS DARBOS (ELEKTROTEHNIĶIS)

92

41,40

414,00

ĀRĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUTĀCIJA; ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUTĀCIJA (ELEKTROTEHNIĶIS)

75

33,75

337,50Būvniecība

PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

BŪVDARBU DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN PLĀNOŠANA (ĒKU BŪVTEHNIĶIS)

84

36,00

360,00

ĢEODĒZISKO DARBU IZPILDE(ĒKU BŪVTEHNIĶIS)

56

25,20

252,00

TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTRĀDE (ĒKU BŪVTEHNIĶIS)

36

16,20

162,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. 
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.RĪGA

AIZKRAUKLE

BAUSKA

CĒSIS

DAUGAVPILS

GULBENE

JELGAVA

JĒKABPILS

KULDĪGA

LIEPĀJA

MADONA

RĒZEKNE

SALDUS

TALSI

VALMIERA


VENTSPILS


PIEEJAMAIS ATBALSTS


KĀ VAR PIETEIKTIES

Tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu.


Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


PAPILDUS INFORMĀCIJA 

Sandra Mežsarga
direktora vietnieks (izglītības j.)
e-pasts: sandra.mezsarga@buts.lv
tālrunis: 27840585