background
E-studijas


Viss, kas Tev nepieciešams – vēlme, sev izdevīgs laiks un internets, lai kļūtu par jomas speciālistu un veidotu veiksmīgu karjeru jau šodien!
Tu esi savu studiju noteicējs!


Uzdot sev interesējošos jautājumus jebkurā laikā talmaciba@buts.lv un saņemt izsmeļošu informāciju.


KURSI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

ASISTENTS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI

69,00 EUR

24

2 nedēļas

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅU TEHNISKĀ STĀVOKĻA UN
PAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKA CELŠANAI PAREDZĒTO PACĒLĀJU
TEHNISKO STĀVOKLI UN DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTĀM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVU DROŠU PĀRVIETOŠANU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR LIFTU TEHNISKO STĀVOKLI UN
DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA ELEKTRODROŠĪBĀ (BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

35,00 EUR

2

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,01 EUR

1

1 nedēļa

AUTOMOBIĻA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

BIROJA DARBA VADĪBA

79,00 EUR

48

1 mēnesis

CELTŅU OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

DARBS AUGSTUMĀ

54,99 EUR

6

1 nedēļa

ELEKTRODROŠĪBAS APMĀCĪBA (A, BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

68,00 EUR

8

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,01 EUR

1

1 nedēļa

HIDROMANIPULATORA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

HIGIĒNAS PRASĪBAS SOCIĀLAJĀ DARBĀ

59,00 EUR

16

1 nedēļa

HIGIĒNAS PROCEDŪRU NODROŠINĀŠANA

32,00 EUR

8

1 nedēļa

KRŪMGRIEŽA, MOTORZĀĢA OPERATORS

54,99 EUR

6

1 nedēļa

LIETIŠĶĀ RAKSTU VALODA

20,00 EUR

24

2 nedēļas

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ

15,00 EUR

5

1 nedēļa

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGŪŠANA, ATSAVINĀŠANA UN LIETOŠANA.
DARĪJUMU SLĒGŠANAS PAMATKURSS.

189,00 EUR

40

1 mēnesis

NO GRĪDAS VADĀMĀ TILTA UN BUKA CELTŅU (TELFERA) OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS
APRITES UZŅĒMUMOS. PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA.

39,00 EUR

5

1 nedēļa

PERSONĀLLIETAS UN PERSONĀLA VADĪBA

68,99 EUR

32

1 mēnesis

SASKARSMES VADĪBA DARBA VIDĒ UN KONFLIKTSITUĀCIJU RISINĀŠANA

50,00 EUR

28

2 nedēļas

SASTATŅU MONTĒŠANA

59,00 EUR

8

1 nedēļa

SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS
HIGIĒNAS PRASĪBAS

40,00 EUR

12

1 nedēļa

SOCIĀLĀS APRŪPES NODROŠINĀŠANA

59,00 EUR

16

1 nedēļa

...

...

...

...

...

STROPĒTĀJS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

TETOVĒŠANAS UN PĪRSINGA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS
MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS

89,00 EUR

27

1 nedēļa

TORŅA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

VECO ĻAUŽU APRŪPES ĪPATNĪBAS

32,00 EUR

8

1 nedēļa


E-STUDIJAS AR PRAKTISKAJIEM DARBIEM

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

BIZNESA PROJEKTU VADĪBA

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ

189,00 EUR

100

2 mēneši

DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA

189,00 EUR

100

2 mēneši

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS (LIETVEDĪBAS) PAMATI

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

FINANŠU UN VADĪBAS GRĀMATVEDĪBAS PAMATI

250,00 EUR

80

1,5 mēneši

NODOKĻU SISTĒMA LR

89,00 EUR

56

1 mēnesis

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN MĀRKETINGA PAMATI

79,00 EUR

48

1 mēnesis


E-STUDIJAS AR VIDEO LEKCIJĀM

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

DARBA LIKUMS PRAKSĒ

89,00 EUR

36

3 nedēļas

ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – TO IZSTRĀDĀŠANAS, UZSKAITES,
SAGLABĀŠANAS, APRITES UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

50,00 EUR

8

1 nedēļa

KVALITĀTES VADĪBA

325,01 EUR

124

2 mēneši

PERSONĀLA ATLASES POSMI UN TĀS IZAICINĀJUMI

25,00 EUR

2

1 nedēļa

PAMATAPMĀCĪBAS PROGRAMMA AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
LIETOŠANAS OPERATORIEM

60,00 EUR

5

1 nedēļa

ZINĀŠANU ATJAUNOŠANAS APMĀCĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLAJIEM
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM OTRĀS REĢISTRĀCIJAS KLASES
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAI

60,00 EUR

6

1 nedēļa

ZINĀŠANU ATJAUNOŠANAS PROGRAMMA AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
LIETOŠANAS OPERATORIEM

60,00 EUR

3

1 nedēļa


TIEŠSAISTES SEMINĀRS

CENA

PLATFORMA

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

NORISES
LAIKS

...

...

MS Teams

...

...


ZINĀŠANU LĪMEŅA NOTEIKŠANAS TESTI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

ELEKTROTEHNIĶIS

5,00 EUR

2

1 diena

ELEKTROMONTIERIS

5,00 EUR

2

1 diena

MICROSOFT WORD - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT EXCEL - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT POWERPOINT - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena