background
E-studijas


Viss, kas Tev nepieciešams – vēlme, sev izdevīgs laiks un internets, lai kļūtu par jomas speciālistu un veidotu veiksmīgu karjeru jau šodien!
Tu esi savu studiju noteicējs!


Uzdot sev interesējošos jautājumus jebkurā laikā talmaciba@buts.lv un saņemt izsmeļošu informāciju.


KURSI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

ASISTENTS CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI

69,00 EUR

24

2 nedēļas

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR SASTATNĒM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVAS CELTŅU TEHNISKĀ STĀVOKĻA UN
PAREIZAS EKSPLUATĀCIJAS UZRAUDZĪBU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR CILVĒKA CELŠANAI PAREDZĒTO PACĒLĀJU
TEHNISKO STĀVOKLI UN DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KATLIEKĀRTĀM

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR KRAVU DROŠU PĀRVIETOŠANU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS PAR LIFTU TEHNISKO STĀVOKLI UN
DROŠU EKSPLUATĀCIJU

59,00 EUR

4

1 nedēļa

ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA ELEKTRODROŠĪBĀ (BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

35,00 EUR

2

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,01 EUR

1

1 nedēļa

AUTOMOBIĻA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

BIROJA DARBA VADĪBA

79,00 EUR

48

1 mēnesis

CELTŅU OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

CILVĒKU CELŠANAI PAREDZĒTĀ PACĒLĀJA OPERATORS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

DARBS AUGSTUMĀ

54,99 EUR

6

1 nedēļa

ELEKTRODROŠĪBAS APMĀCĪBA (A, BZ, B, CZ, C DROŠĪBAS GRUPAS)

68,00 EUR

8

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS

70,00 EUR

4

1 nedēļa

ELEKTROKRĀVĒJA VADĪTĀJS (ATKĀRTOTA ATESTĀCIJA)

35,01 EUR

1

1 nedēļa

HIDROMANIPULATORA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

HIGIĒNAS PRASĪBAS SOCIĀLAJĀ DARBĀ

59,00 EUR

16

1 nedēļa

HIGIĒNAS PROCEDŪRU NODROŠINĀŠANA

32,00 EUR

8

1 nedēļa

KRŪMGRIEŽA, MOTORZĀĢA OPERATORS

54,99 EUR

6

1 nedēļa

LIETIŠĶĀ RAKSTU VALODA

20,00 EUR

24

2 nedēļas

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ

15,00 EUR

5

1 nedēļa

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGŪŠANA, ATSAVINĀŠANA UN LIETOŠANA.
DARĪJUMU SLĒGŠANAS PAMATKURSS.

189,00 EUR

40

1 mēnesis

NO GRĪDAS VADĀMĀ TILTA UN BUKA CELTŅU (TELFERA) OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

PAŠKONTROLES SISTĒMAS (HACCP) IZVEIDES PAMATPRINCIPI PĀRTIKAS
APRITES UZŅĒMUMOS. PROFESIONĀLĀ HIGIĒNA.

39,00 EUR

5

1 nedēļa

PERSONĀLLIETAS UN PERSONĀLA VADĪBA

68,99 EUR

32

1 mēnesis

SASKARSMES VADĪBA DARBA VIDĒ UN KONFLIKTSITUĀCIJU RISINĀŠANA

50,00 EUR

28

2 nedēļas

SASTATŅU MONTĒŠANA

59,00 EUR

8

1 nedēļa

SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS
HIGIĒNAS PRASĪBAS

40,00 EUR

12

1 nedēļa

SOCIĀLĀS APRŪPES NODROŠINĀŠANA

59,00 EUR

16

1 nedēļa

SPECIĀLO ZINĀŠANU PROGRAMMA BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS JOMĀ

25,00 EUR

8

1 nedēļa

STROPĒTĀJS

59,00 EUR

4

1 nedēļa

TETOVĒŠANAS UN PĪRSINGA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS
MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS

89,00 EUR

27

1 nedēļa

TORŅA CELTŅA OPERATORS

59,00 EUR

6

1 nedēļa

VECO ĻAUŽU APRŪPES ĪPATNĪBAS

32,00 EUR

8

1 nedēļa


E-STUDIJAS AR PRAKTISKAJIEM DARBIEM

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

BIZNESA PROJEKTU VADĪBA

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ

189,00 EUR

100

2 mēneši

DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA

189,00 EUR

100

2 mēneši

DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS (LIETVEDĪBAS) PAMATI

210,00 EUR

80

1,5 mēneši

FINANŠU UN VADĪBAS GRĀMATVEDĪBAS PAMATI

250,00 EUR

80

1,5 mēneši

NODOKĻU SISTĒMA LR

89,00 EUR

56

1 mēnesis

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN MĀRKETINGA PAMATI

79,00 EUR

48

1 mēnesis


E-STUDIJAS AR VIDEO LEKCIJĀM

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

DARBA LIKUMS PRAKSĒ

89,00 EUR

36

3 nedēļas

KVALITĀTES VADĪBA

325,01 EUR

124

2 mēneši

PERSONĀLA ATLASES POSMI UN TĀS IZAICINĀJUMI

25,00 EUR

2

1 nedēļa

PAMATAPMĀCĪBAS PROGRAMMA AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU
LIETOŠANAS OPERATORIEM

60,00 EUR

6

1 nedēļa

ZINĀŠANU ATJAUNOŠANAS APMĀCĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLAJIEM
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOTĀJIEM OTRĀS REĢISTRĀCIJAS KLASES
AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU LIETOŠANAI

60,00 EUR

6

1 nedēļa


TIEŠSAISTES SEMINĀRS

CENA

PLATFORMA

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

NORISES
LAIKS

MOBINGS UN BOSINGS DARBAVIETĀ: RAKSTURĪGAIS UN
AKTUĀLAIS NO JURIDISKĀ UN PRAKTISKĀ ASPEKTA

56,00 EUR

MS Teams

3

21.03.2024.
plkst. 13:00-16:00


ZINĀŠANU LĪMEŅA NOTEIKŠANAS TESTI

CENA

DALĪTAIS
MAKSĀJUMS

MĀCĪBU
STUNDU SKAITS

PIEEJA
MĀCĪBU KURSAM

ELEKTROTEHNIĶIS

5,00 EUR

2

1 diena

ELEKTROMONTIERIS

5,00 EUR

2

1 diena

MICROSOFT WORD - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT EXCEL - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena

MICROSOFT POWERPOINT - LIETOTĀJA LĪMENIS

5,00 EUR

1

1 diena