background
Apmācība strādājošiem - Daugavpils

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!


Pieteikšanās līdz 22 oktobrim!


Grupu komplektēšana un mācības sāksies novembrī. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās


JAUNUMI!

  1. Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
  2. Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts par gadu - līdz 2023. gada 31.decembrim. 


APMĀCĪBU PROGRAMMAS

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PILSĒTA

AUTOMATIZĒTO SILTUMTĪKLU APKALPOŠANA

160

50,80

508,00

DAUGAVPILS

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

160

51,20

512,00

DAUGAVPILS
ILŪKSTE
KRĀSLAVA

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA

160

40,00

400,00

KRĀSLAVA

ĒKU SILTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS

160

50,80

508,00

DAUGAVPILS

KOKGRIEŠANA UN KOKGRIEZUMU RESTAURĀCIJA

160

58,00

580,00

DAUGAVPILS

KOMERCDARBĪBAS PAMATI

160

40,00

400,00

DAUGAVPILS

LATVISKA ARHITEKTŪRA, INTERJERS UN AINAVA LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

160

40,00

400,00

DAUGAVPILS

MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA

160

40,00

400,00

DAUGAVPILS

MĒBEĻU RESTAURĀCIJA

160

57,20

572,00

DAUGAVPILS

NO IDEJAS LĪDZ UZŅĒMUMAM

160

40,00

400,00

DAUGAVPILS

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

160

40,00

400,00

DAUGAVPILS
ILŪKSTE
KRĀSLAVA

PROJEKTU VADĪBA

160

40,00

400,00

DAUGAVPILS

TŪRISMA PRODUKTU IZSTRĀDE

160

40,20

400,00

DAUGAVPILS

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PILSĒTA

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

960

78,08

1561,60

DAUGAVPILS

ELEKTROMONTIERIS

640

48,40

968,00

DAUGAVPILS

ELEKTROTEHNIĶIS

960

73,81

1476,20

DAUGAVPILS

GRĀMATVEDIS

960

61,00

1220,00

DAUGAVPILS

LIETVEDIS

640

40,00

800,00

DAUGAVPILS
KRĀSLAVA

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

960

61,00

1220,00

DAUGAVPILS

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

480

87,00

1740,00

BEBRENE
ILŪKSTE
KRĀSLAVA

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

480

87,00

1740,00

BEBRENE
DAUGAVPILS
ILŪKSTE

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

480

87,00

1740,00

BEBRENE
DAUGAVPILS
ILŪKSTE
KRĀSLAVA

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)

480

87,00

1740,00

BEBRENE
DAUGAVPILS
ILŪKSTE
KRĀSLAVA

ŠŪŠANĀS IEKĀRTU OPERTATORS

480

31,20

624,00

DAUGAVPILS
KRĀSLAVA

ŠUVĒJS

480

31,20

624,00

DAUGAVPILS
KRĀSLAVA

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums. 
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


MODULĀRĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PILSĒTA

BŪVDARBU DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN PLĀNOŠANA (ĒKU BŪVTEHNIĶIS)

84

36,00

360,00

DAUGAVPILS

ELEKTROENERĢĒTIKAS PAMATPROCESI UN ELEKTROTEHNISKO DARBU VEIDI; ELEKTRODROŠĪBA ELEKTROIETAIŠU TEHNISKĀS EKSPLUTĀCIJAS UN ELEKTROMONTĀŽAS DARBOS (ELEKTROTEHNIĶIS)

92

41,40

414,00

DAUGAVPILS

KRAVU APSTRĀDE; NOLIKTAVAS UZSKAITE UN APSEKOŠANA; KRAVU PIEŅEMŠANA UN IZSNIEGŠANA NOLIKTAVĀ (LOĢISTIKAS DARBINIEKS) 

138

62,10

621,00

DAUGAVPILS

KRAVU TRANSPORTĒŠANAS PROCESA UZRAUDZĪBA UN DATU ANALĪZE (LOĢISTIKAS DARBINIEKS)

46

20,70

207,00

DAUGAVPILS

MARŠRUTU PLĀNOŠANA KRAVU PĀRVADĀJUMOS (LOĢISTIKAS DARBINIEKS)

93

36,00

360,00

DAUGAVPILS

TEHNISKO ZĪMĒJUMU UN SKIČU IZSTRĀDE (ĒKU BŪVTEHNIĶIS)

36

16,20

162,00

DAUGAVPILS

TRANSPORTĒŠANAS PROCESA DOKUMENTU APRITES ORGANIZĒŠANA (LOĢISTIKAS DARBINIEKS)

93

36,00

360,00

DAUGAVPILS

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. 
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


PIEEJAMAIS ATBALSTS


KĀ VAR PIETEIKTIES

Tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu.


Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


Ar visām izglītības programmām, kuras šī projekta ietvaros iespējams apgūt mācību centrā "BUTS", varat iepazīties šeit un izvēlēties sev tuvāko “BUTS” filiāli


Mācies no labākajiem un kļūsti par labāko! 


Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Daugavpils filiāle
Tālrunis: 29278522, 27898025
E-pasts: daugavpils@buts.lv