background
Apmācība strādājošiem - Jēkabpils

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!


Pieteikšanās līdz 22 oktobrim!


Grupu komplektēšana un mācības sāksies novembrī. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās


JAUNUMI!

  1. Šajā projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
  2. Projekta īstenošanas laiks tiek pagarināts par gadu - līdz 2023. gada 31.decembrim. 


APMĀCĪBU PROGRAMMAS

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PILSĒTA

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

160

51,20

512,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

DOKUMENTU UN ARHĪVA PĀRVALDĪBA

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
PREIĻI

ĒKU SILTINĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS

160

50,80

508,00

JĒKABPILS

GOOGLE ADWORDS REKLĀMA UN DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA

160

40,00

400,00

JĒKABPILS

KOMERCDARBĪBAS PAMATI

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
PREIĻI

LATVISKA ARHITEKTŪRA, INTERJERS UN AINAVA LAUKU TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

MAZĀ BIZNESA ORGANIZĒŠANA

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

MĒBEĻU RESTAURĀCIJA

160

57,20

572,00

JĒKABPILS

NO IDEJAS LĪDZ UZŅĒMUMAM

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

PROJEKTU VADĪBA

160

40,00

400,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

TŪRISMA PRODUKTU IZSTRĀDE

160

40,20

400,00

JĒKABPILS

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
5%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PILSĒTA

APDARES DARBU STRĀDNIEKS

640

50,80

1016,00

JĒKABPILS

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

960

78,08

1561,60

JĒKABPILS

ELEKTROMONTIERIS

640

48,40

968,00

JĒKABPILS

ELEKTROTEHNIĶIS

960

73,81

1476,20

JĒKABPILS

GRĀMATVEDIS

960

61,00

1220,00

JĒKABPILS

LIETVEDIS

640

40,00

800,00

JĒKABPILS

LOĢISTIKAS DARBINIEKS

960

61,00

1220,00

JĒKABPILS

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES VIDĒ (MAG)

480

87,00

1740,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR MEHANIZĒTO IEKĀRTU INERTĀS GĀZES VIDĒ (MIG)

480

87,00

1740,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR VOLFRAMA ELEKTRODU INERTĀS GĀZES VIDĒ (TIG)

480

87,00

1740,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

NAMU PĀRZINIS

960

61,00

1220,00

JĒKABPILS

ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA)

480

87,00

1740,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI
PREIĻI

ŠUVĒJS

480

31,20

624,00

JĒKABPILS
LĪVĀNI

*mācību maksu 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums. 
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


MODULĀRĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

PILSĒTA

ĀRĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUTĀCIJA; ĒKU IEKŠĒJO ELEKTROTĪKLU TEHNISKĀ EKSPLUTĀCIJA (ELEKTROTEHNIĶIS)

75

33,75

337,50

JĒKABPILS

BŪVDARBU DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA UN PLĀNOŠANA (ĒKU BŪVTEHNIĶIS)

84

36,00

360,00

JĒKABPILS

ELEKTROENERĢĒTIKAS PAMATPROCESI UN ELEKTROTEHNISKO DARBU VEIDI; ELEKTRODROŠĪBA ELEKTROIETAIŠU TEHNISKĀS EKSPLUTĀCIJAS UN ELEKTROMONTĀŽAS DARBOS (ELEKTROTEHNIĶIS)

92

41,40

414,00

JĒKABPILS

ELEKTROIETAIŠU MONTĀŽAS ATSLĒDZNIEKA DARBI; ELEKTROIETAIŠU MONTĀŽAS PALĪGDARBI (ELEKTROTEHNIĶIS) 

92

41,40

414,00

JĒKABPILS

KRAVU APSTRĀDE; NOLIKTAVAS UZSKAITE UN APSEKOŠANA; KRAVU PIEŅEMŠANA UN IZSNIEGŠANA NOLIKTAVĀ (LOĢISTIKAS DARBINIEKS) 

138

62,10

621,00

LĪVĀNI

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. 
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.


KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji (strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē):

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri; 
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


PIEEJAMAIS ATBALSTS


KĀ VAR PIETEIKTIES

Tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu.


Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments)

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai 
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


Ar visām izglītības programmām, kuras šī projekta ietvaros iespējams apgūt mācību centrā "BUTS", varat iepazīties šeit un izvēlēties sev tuvāko “BUTS” filiāli


Mācies no labākajiem un kļūsti par labāko! 


Papildinformācija: 
Mācību centra "BUTS" Jēkabpils filiāle
Tālrunis: 27898040
E-pasts: jekabpils@buts.lv