background
Apmācības strādājošajiem

Nodarbināto profesionālā pilnveide mācību centrā "BUTS"! 

Mācību centrs "BUTS" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekta 9. kārtas ietvaros akreditētā mācību centrā “BUTS” tiek īstenotas izglītības programmas, kur strādājošajiem būs iespēja iegūt jaunas prasmes, citu profesiju vai pārkvalificēties. 


Pieteikšanās ir noslēgusies.


PAR PROJEKTU

 1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projektā izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem varēs ikviens nodarbinātais 2 reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas. 
 2. Projekta īstenošanas paredzētais laiks ir līdz 2023. gada 31.decembrim.


PIETEIKŠANĀS NOSACĪJUMI


Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
(strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē): 
 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un oficiāli atrodas darba attiecībās. 

Prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

 • nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei; 
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


MĀCĪBU PROGRAMMAS

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS
MĀCĪBU
ILGUMS (h)
LĪDZMAKSĀJUMS
10%* (EUR)
KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)
DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 160 44,00 440,00
DIGITĀLAS PRASMES PERSONĀLVADĪBĀ 160 44,00 440,00
DIGITĀLĀ BIROJA DARBA VADĪBA 160 44,00 440,00
DIGITĀLĀS GRĀMATVEDĪBAS DATORPROGRAMMAS PAMATI 160 44,00 404,00
DIGITĀLĀS PRASMES IESĀCĒJIEM 160 56,32 563,20
EFEKTĪVS DARBS AR MICROSOFT EXCEL, DATU ANALĪZE UN VIZUALIZĀCIJA
(AR PRIEKŠZINĀŠANĀM)
160 56,32 563,20
EFEKTĪVS DARBS AR MICROSOFT EXCEL, DATU ANALĪZE UN VIZUALIZĀCIJA
(BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM)
160 56,32 563,20
GOOGLE ADWORDS REKLĀMA UN DIGITĀLĀ MĀRKETINGA STRATĒĢIJA 160 44,00 440,00
PROJEKTU VADĪBA AR AGILE, SCRUM, LEAN, KANBAN
160 44,00 440,00

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums.
Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.ATBALSTS APMĀCĪBĀS PROJEKTA IETVAROS

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts. Attiecīgi 10% ir strādājošā līdzmaksājums. 

Pieejamais papildus atbalsts: 

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās; 
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti; 
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).


 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA


Pieteikšanās notiek no 2023. gada 4. aprīļa līdz 18. aprīlim, piesakoties tiešsaistē vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot e-pakalpojumu un autentificējoties ar ibanku, eID vai eParakstu. 

Ja nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, tad noformē savu pieteikumu mācībām klātienē

 • Valsts izglītības attīstības aģentūrā: Rīgā, Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, tālrunis vizītes pieteikšanai: 67854769 
 • kādā no 34 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora; kontaktinformācija vizītes pieteikšanai šeit


SĪKĀKA INFORMĀCIJA 

Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv


INFORMĀCIJA 

Par projekta īstenošanu mācību centrā “BUTS” atbildīgā persona:
Sandra Mežsarga
direktora vietniece izglītības jautājumos
e-pasts: sandra.mezsarga@buts.lv
tālrunis: 27840585


PROJEKTA AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Tiks publicēta vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv, Mācību centra “BUTS” mājas lapā un sociālajos tīklos Facebook un Instagram.


PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PAMATS 


Informācija atjaunota 03.04.2023.