background
90% līdzfinansējums mācībām
Cварщик ручной дуговой сварки (MMA)arrowprint
Cварщик ручной дуговой сварки (MMA)

Jūsu ieguvumi:

 • Pēc sekmīgas programmas apguves, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas tiek atzīta ES dalībvalstīs, paverot starptautiskā darba tirgus iespējas;
 • Izpratne profesionālajā terminoloģijā (svešvalodā) un datoru lietošanas pamatos;
 • Iemaņas saslēgt metināšanas posteņa iekārtu, aparatūru un aprīkojumu;
 • Spēja vizuāli noteikt metināto šuvju defektus, novērtēt un novērst tos, izvēlēties elektrodus dažādu materiālu metināšanai, ieregulēt metināšanas darba režīmus;
 • Prasmes patstāvīgi strādāt ar dažāda tipa rokas lokmetināšanas iekārtām (līdzstrāvas, maiņstrāvas), metinot lokšņu un cauruļu konstrukcijas apakšējā un vertikālajā pozīcijā;
 • Apmācību laikā gūtās zināšanas un prasmes tiek nostiprinātas kvalifikācijas praksē.

Metināšanas procesā tiek izmantots kūstošais elektrods ar dažādu pārklājumu veidiem. Veidojoties elektriskajam lokam starp elektrodu un metināmo virsmu, sāk kust elektrods un tā pārklājums. Elektroda pārklājums kušanas brīdī veido gāzu maisījumu ap elektrisko loku, kas aizsargā metināmo šuvi no atmosfēras gaisa, kā arī papildina metināmo šuvi ar dažādiem ķīmiskajiem elementiem. Ņemot vērā ļoti plašo metināšanas veida pielietojumu, elektrodu ražotāji izstrādā dažāda seguma elektrodus, kas paredzēti konkrētu darbu veikšanai – cauruļu metināšanai, speciālu metāla sakausējumu metināšanai vai zemūdens metināšanai. MMA metināšanas veidu pielieto remontdarbos, montāžas darbos, celtniecībā un lauksaimniecībā.

Piedāvājam sagatavot speciālistus starptautiska metinātāja sertifikāta iegūšanai (atbilstoši vienota Eiropas standarta EN ISO 9606 prasībām), kas metinātājam dod tiesības metināt un sekmīgi konkurēt darba tirgū, strādājot Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē.

Mācību ilgums: 480 stundas (3 mēneši)
Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Rokas lokmetināšanas darbu tehnoloģija*;
 • Materiālu mācība;
 • Rasējumu lasīšana;
 • Elektrotehnika un elektrodrošība;
 • Sabiedrības un cilvēka drošība;
 • Saskarsme.
Praktiskās mācības:
 • Metināšana.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un angļu valodā

MMA rokas loka metināšanas priekšrocības:
 • Kvalitatīva metināšanas procesa nodrošināšana nelabvēlīgos apstākļos (liels vējš, netīrs vai sarūsējis metāls);
 • Plaši pielietots metināšanas veids remontdarbos vai montāžas darbos celtniecībā un lauksaimniecībā.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesā sniegt izglītojamam zināšanas un prasmes par darba tehnoloģiju rokas lokmetināšanā, metināšanas iekārtām, izmantojamiem metināšanas palīgmateriāliem.

Подробную информацию об оплате за обучение, о педагогах, времени обучения и других нюансах узнаете в конкретном филиале.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Рига, Отдел сварки, сантехники и авторемонта
Телефон:
27898016, 27898031

Адрес:
ул. Межа 7, Рига

Э-почта:
metalapstrade@buts.lv

Mācības notiek darba dienās no plkst. 17:40 - 21:00;
(2-3 reizes nedēļā)

Norises laiks: 27.09.2020