background
Celtņu operatori
Celtņu operatorsarrowprint
Celtņu operators

Jūsu ieguvumi:

 • Darba produktivitātes pieaugums;
 • Samazināts risks bojāt kravu, apdraudēt savu un citu nodarbināto veselību un dzīvību;
 • Pārzināt celtņa uzbūvi, darbības principus un drošas ekspluatācijas prasības;
 • Sazināties ar darbavietās lietojamiem roku signāliem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Mācību programma izstrādāta pēc mūsdienu darba tirgus un celtņa drošības un specifikas prasībām. Apmācību programmas apguve izglītojamiem garantēs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai efektīvi pildītu sev uzdotos darba pienākumus darbā ar celtni, lai neradītu draudus cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī videi.
Kravas celtnis ir cikliskas darbības celšanas iekārta, kas paredzēta ar kravas satveršanas ierīcēm nostiprinātas kravas pacelšanai un pārvietošanai.
Likuma „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” 14. panta 3. punkts nosaka, ka celtņa īpašnieka pienākums ir nodrošināt apkalpojošā personāla apmācību un instruktāžas, ņemot vērā bīstamās iekārtas veidu, sarežģītības un bīstamības pakāpi.
Atsaucoties uz 09.02.2010. MK noteikumu Nr.113 „Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība” 21. punkta 4. pantu, celtni aizliegts lietot, ja to vada persona, kura nav apmācīta. 

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Apliecība

Kursa programma:

 • Celtņi, to uzbūve, nesošā konstrukcija: izlice, tornis, buks, tilts;
 • Celšanas mehānismi, tā konstrukcija: tītava, troses vai ķēdes, trices, to drošības koeficients u.c.;
 • Kravas piekares ierīces un pārvietošanas (braukšana, grozīšana, izlices pacelšanas) mehānismi. Celtņa sliežu ceļš;
 • Celtņa izmantošana, ievērojot drošības prasības:
- celtņa maksimālā celtspēja pie dažādām strēles izlicēm un maksimālais celšanas augstums;
- kravas pārvietošanas ātrums dažādu kustību plaknēs, atļautā kustību apvienošana, pārvietojot kravas;
- celtņa stabilitātes koeficients, strēles izlices ietekme uz stabilitāti, stabilitātes koeficienta aprēķināšana;
- droši darba paņēmieni: iesiešana, stropēšana, ieāķēšana, drošības attālumi; aprēķināšana;
- celtņa pārvietošanās teritorijā;
 • Drošības zīmes un darbavietās lietojamie roku signāli atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Individuālie darba aizsardzības līdzekļi;
 • Rīcība nelaimes gadījumos;
 • Noslēguma pārbaudījums.       
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt teorētiskās zināšanas par celtņa darbības principiem, tā pareizu ekspluatāciju un darba drošības noteikumu ievērošanu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Valmieras filiāle
Tālrunis:
25600844, 25424782

Adrese:
Meža iela 7, Valmiera

E-pasts:
valmiera@buts.lv


Norises laiks: 12.05.2021
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv

Mācības ir iespēja apgūt arī attālināti Zoom platformā Mācības var plānot pēc individuāla grafika

Norises laiks: 17.05.2021
Pasniedzējs: Dagnis Dārznieks
Cena: 90 EUR
Bauskas filiāle
Tālrunis:
27898019, 20282016

Adrese:
Dārza iela 14a, Bauska

E-pasts:
bauska@buts.lv

Mācības ir iespēja apgūt arī attālināti Zoom platformā Mācības var plānot pēc individuāla grafika

Norises laiks: 04.06.2021
Pasniedzējs: Dagnis Dārznieks
Cena: 90 EUR