background
Ēdināšana un viesmīlība
Konditorsarrowprint
Konditors

Jūsu ieguvumi:

 • Racionāli organizēt darba vietu, ievērojot darba drošības, ekspluatācijas un aizsardzības noteikumus darbā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu;
 • Ievērot higiēnas prasības pārtikas komersantā, darba un personīgo higiēnu;
 • Noteikt izejvielu kvalitāti;
 • Orientēties konditorejas izstrādājumu receptūrās;
 • Veikt ražošanas uzskaiti, sagatavojot izejvielas un pusfabrikātus ražošanas procesam;
 • Gatavot konditorejas izstrādājumu mīklu pusfabrikātus;
 • Prast gatavot dažādus pildījumus un apdares pusfabrikātus;
 • Ievērot produktu termiskās apstrādes prasības;
 • Gatavot un noformēt dažādas sarežģītības pakāpes konditorejas izstrādājumus.

Konditors sagatavo izejvielas darbam, gatavo rauga un bezrauga mīklas, to izstrādājumus, pildījumus un apdares pusfabrikātus, noformē konditorejas izstrādājumus. Konditors strādā konditorejas cehos un ēdināšanas uzņēmumos, kur gatavo konditorejas izstrādājumus. 


Mācību ilgums: 640 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Pārtikas sanitārija un uztura fizioloģija;
 • Konditorejas aprīkojums;
 • Konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija;
 • Pārtikas preču zinības;
 • Uzskaite un kalkulācija;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Speciālā zīmēšana;
 • Noliktavu darba organizācija;
 • Darba aizsardzība;
Praktiskās mācības:

 • Konditorejas izstrādājumu ražošana.
Kvalifikācijas prakse;

Valsts noslēguma pārbaudījums.

Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot viesmīlības nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Konditors" speciālistu.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.