background
Kvalitātes vadība
Organizāciju labas pārvaldības instrumenti - kvalitātes vadības sistēmas (KVS) un iekšējās kontroles sistēmas (IKS) elementi. Praktiskie aspektiarrowprint
Organizāciju labas pārvaldības instrumenti - kvalitātes vadības sistēmas (KVS) un iekšējās kontroles sistēmas (IKS) elementi. Praktiskie aspekti

Jūsu ieguvumi:

  • Iegūsiet izpratni par kvalitātes vadības vēsturi, tās lomu organizāciju pārvaldības metožu pilnveidošanā.
  • Uzzināsiet, kas ir iekšējās kontroles sistēma un kā tā “draudzējas” ar kvalitātes vadības elementiem organizācijas procesu kontekstā.
  • Iegūsiet jaunas atziņas par auditu veidiem, to rezultātu pievienoto vērtību organizācijas kopējo mērķu sasniegšanā.
  • Uzlabosiet praktiskās iemaņas  KVS un IKS elementu dokumentēšanā.
  • Saņemsiet atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.Jebkuras organizācijas (gan valsts pārvaldes institūcijas, gan uzņēmējsabiedrību) vadītāji un darbinieki vēlas, lai tiktu nodrošināta efektīva darbība, mērķu sasniegšana, pozitīva publicitāte u.t.t. Taču praksē tas ne visiem izdodas. Nav vienas receptes visu iespējamo problēmu risinājumiem, risku samazināšanai, tomēr laba pārvaldība ir priekšnosacījums jebkuras organizācijas efektīvai darbībai.

Nenoliedzot, ka vistuvāk labai pārvaldībai būs tās organizācijas, kuras saņēmušas ISO 9000 sertifikātu, tomēr ikdienas darba organizāciju būtiski var uzlabot arī ar citiem labas pārvaldības instrumentiem, kas neprasa būtiskus materiālos ieguldījumus. Tās ir vienkāršas, bet sistematizētas procedūras, definēti procesi, atbildības, iekšējās kārtības, kar regulāri tiek novērtēti, pilnveidoti un aktualizēti.

Kā praktiski pielietot plašo kvalitātes vadības teoriju praksē, izprast, kas īsti ir “iekšējās kontroles sistēma” un kā tā “sadzīvo” ar KVS, kā vienkārši un operatīvi to novērtēt ar iekšējo auditu palīdzību, veikt nepārtrauktu  darbības uzlabošanu - par visu to, šajā seminārā.

Semināra ilgums:
8 stundas
Iegūstamais dokuments: sertifikāts   

Kursa programma:

  • Īss ieskats kvalitātes vadības vēsturē, ISO 9000 standartu būtība un TQM pieeja kvalitātes vadībā.
  • KVS un IKS – kopējais un atšķirīgais, procesu pieeja, IKS komponentes KVS ietvaros.
  • Auditu veidi, iespējamā kvalitātes auditu un valsts pārvaldes iekšējo auditu elementu simbioze, integrētā pieeja.
  • KVS un IKS elementu izstrādes praktiskie piemēri.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apmācību procesā apgūt organizāciju labas pārvaldības nodrošināšanas dažādu instrumentu praktisku pielietojumu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.