background
Lauksaimniecība
Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanaiarrowprint
Zināšanu atjaunošanas apmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

Jūsu ieguvumi:

 • Mazināt risku darīt kaitējumu apkārtējai videi, apstrādei neparedzētiem augiem, kā ar savai un citu cilvēku veselībai;
 • Zināt un ievērot galvenos augu aizsardzības līdzekļu ierobežojumus;
 • Pārzināt kaitīgo vielu ietekmi un lietošanas prasības;
 • Pārzināt augu kaitēkļus un slimības, kā arī nezāles, to pazīmes;
 • Veikt iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaiti;
 • Sagatavot darbam un strādāt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām, atbilstoši drošības prasībām;
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Latvijā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi (turpmāk tekstā AAL) ir noteikti trīs reģistrācijas klasēs, turklāt Valsts augu un aizsardzības dienests ik gadu atjauno un publicē ALL sarakstu.
2. reģistrācijas klases AAL drīkst iegādāties un lietot personas, kuras ir saņēmušas apliecības par augu aizsardzības zināšanu minimuma apguvi.
19.03.2013. MK noteikumu Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību” 25. punkts nosaka, ka persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību, atjauno zināšanas pēc katriem pieciem gadiem.
Atsaucoties uz augstāk minētajiem MK noteikumiem,  apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai  un videi kopumā.

Mācību ilgums: 6 stundas
Iegūstamais dokuments: Izziņa par programmas noklausīšanos

Kursa programma:

 • Grozījumi normatīvajos aktos;
 • Administratīvo pārkāpumu kodekss;
 • Kultūraugu slimības;
 • Kultūraugu kaitēkļi;
 • Nezāles, to klasifikācija;
 • Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes;
 • Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana;
 • Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā atkārtot, nostiprināt un pilnveidot  teorētiskās zināšanas par otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.

Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Rēzeknes filiāle
Tālrunis:
27898043, 20379723, 29463139

Adrese:
18. novembra iela 35, Rēzekne

E-pasts:
rezekne@buts.lv


Norises laiks: 27.06.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 28.06.2024
E-studiju nodaļa
Tālrunis:
20026397, 27898009

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (45. kab.), Rīga

E-pasts:
talmaciba@buts.lv


Norises laiks: 01.07.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 15.07.2024
Kuldīgas filiāle
Tālrunis:
27898041, 27020514

Adrese:
Kalna iela 19, Kuldīga

E-pasts:
kuldiga@buts.lv


Norises laiks: 16.07.2024
Rīga, Profesionālās izaugsmes nodaļa
Tālrunis: 27841909, 27898035, 29531919

Adrese:
Lāčplēša iela 125 (200. kab.), Rīga

E-pasts:
izaugsme@buts.lv


Norises laiks: 29.07.2024