background
Sociālā aprūpe
Aprūpētājs (klātiene)arrowprint
Aprūpētājs (klātiene)

Jūsu ieguvumi:

  • Izpratīsiet sociālās aprūpes darba pamatus un profesionālās zināšanas, kas nepieciešamas sociālās aprūpes darbam veicot klientu aprūpi viņu dzīves vietā vai sociālās aprūpes institūcijā;
  • Jūs varēsiet nodrošināt kvalitatīvu un likumdošanas prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

Kas ir aprūpējājs? 

Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi. 


Mācību ilgums: 480 vai 960 stundas

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Sabiedrības un cilvēka drošība;
  • Profesionālā saskarsme;
  • Sociālās aprūpes nodrošināšana;
  • Higiēnas procedūru nodrošināšana;
  • Klienta aprūpes procesa nodrošināšana;
  • Pirmā palīdzība.
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt pamatzināšanas aprūpes darbību veikšanai ar personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.