background
Sociālā aprūpe
Aprūpētājsarrowprint
Aprūpētājs

Jūsu ieguvumi:

  • Izpratīsiet sociālās aprūpes darba pamatus un profesionālās zināšanas, kas nepieciešamas sociālās aprūpes darbam veicot klientu aprūpi viņu dzīves vietā vai sociālās aprūpes institūcijā;
  • Jūs varēsiet nodrošināt kvalitatīvu un likumdošanas prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.

Kas ir aprūpējājs? 

Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā. Aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi. 


Esi kompetents šajā jomā, bet Tev nav dokumenta, kas to pierāda? Ir iespējams pieteikties arī tikai eksāmenam un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību 1 dienas laikā, kā arī saņemt izdevumu kompensāciju 90% vai 100 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk: "Profesija 1 dienas laikā"


Mācību ilgums: 480 stundas (8 mēneši)

Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
  • Profesionālā saskarsme;
  • Aprūpētāja darbs*;
  • Sanitārija un higiēna;
  • Darba drošība un aizsardzība**;
Kvalifikācijas prakse;
Valsts noslēguma pārbaudījums.

*Integrēta valsts un krievu valoda;
**Integrēta vides aizsardzība, darba tiesības, pirmā palīdzība
Pieteikties

Kursa mērķis:

Apgūt pamatzināšanas aprūpes darbību veikšanai ar personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.


Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.


Šobrīd kursu iespējams apgūt šādās Latvijas pilsētās:

Daugavpils filiāle
Tālrunis:
26685727, 29278522, 27898025

Adrese:
Varšavas iela 24, Daugavpils

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 23.04.2021
Pasniedzējs: B.Siliņa
Dagda
Tālrunis:
26685727, 29278522, 27898025

E-pasts:
daugavpils@buts.lv


Norises laiks: 23.04.2021
Pasniedzējs: B.Siliņa
Alūksnē
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Pils iela 21, Alūksne

E-pasts:
gulbene@buts.lv

katru darba dienu no 9.00-15.00

Norises laiks: 07.05.2021
Pasniedzējs: E. Teice vei Z.Komane
Cena: 500 EUR
Gulbenes filiāle
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

E-pasts:
gulbene@buts.lv

katru darba dienu no 9.00-15.00

Norises laiks: 07.05.2021
Pasniedzējs: E. Teice vei Z.Komane
Cena: 500 EUR
Balvos
Tālrunis:
27898038, 27898034

Adrese:
Brīvības iela 47, Balvi

E-pasts:
gulbene@buts.lv

katru darba dienu no 9.00-15.00


Norises laiks: 07.05.2021
Pasniedzējs: E. Teice vei Z.Komane
Cena: 500 EUR
Limbaži
Tālrunis:
27898037, 28684810

Adrese:
Rīgas iela 30, Limbaži

E-pasts:
cesis@buts.lv

Norises laiks: 27.05.2021
Cēsu filiāle
Tālrunis:
27898037, 28684810

Adrese:
Bērzaines iela 15, Cēsis

E-pasts:
cesis@buts.lv


Norises laiks: 27.05.2021