background
Šūto izstrādājumu izgatavošana
Drēbnieks (960 st.)arrowprint
Drēbnieks (960 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Prasmes komunicēt ar klientu; 
 • Veikt augumu mērījumus, izmantojot atbilstošus mērinstrumentus; 
 • Veikt aprēķinus un konstruēt dažādu izstrādājumu pamatpiegrieztnes;
 • Pielietot atbilstošus audumam konstruēšanas metodes un instrumentus; 
 • Prasmes kā modelēt, konstruēt un izgatavot greznus tērpus un tērpus ar oderi; 
 • Izvēlēties izstrādājumu izgatavošanas secību, tehnoloģiju un kvalitatīvi sašūt izstrādājumus;
 • Prasmes piegriezt izstrādājumu, ievērojot materiāla virzienu un rakstu; 
 • Zināšanas kā modelēt piegriezni, izmantojot nepieciešamos instrumentus; 
 • Novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā; 
 • Lietot profesionālo terminiloģiju.

Drēbnieks konstruē pamatpiegrieznes, modelē, piegriež un izgatavo šūto izstrādājumu saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli. 
Drēbnieks var strādāt individuālo vai sērijveida apģērbu pasūtījumu izgatavošanā sadarbojoties ar klientiem, sākot ar pasūtījuma pieņemšanu un noformēšanu, apģērba izgatavošanu no piegrieznēm līdz gatavam produktam izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes tehnoloģijas. Drēbnieks var būt kā tekstilrūpniecības nozares uzņēmumu komandas loceklis, kas ražo izstrādājumus vai izpilda individuālus pasūtījumus, un arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 

Mācību ilgums: 960 stundas
Izsniedzamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (3. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti: 
 • Apģērbu konstruēšana; 
 • Apģērbu modelēšana; 
 • Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā; 
 • Tekstilmateriālu sagatavošanas un piegriešanas īpatnības; 
 • Lekālu izgatavošana un to izklājums uz materiāla; 
 • Šūšanas iekārtas un aprīkojums; 
 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija; 
 • Vīļu un dažādu tehnoloģisko mezglu šūšanas prakse; 
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums.
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot tekstilapstrādes nozares 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Drēbnieks" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.