background
Šūto izstrādājumu izgatavošana
Drēbnieks (640 st.)arrowprint
Drēbnieks (640 st.)

Jūsu ieguvumi:

 • Konstruēt un modelēt piegrieztni atbilstoši izvēlētajam modelim, veidot piegrieztņu vai lekālu izklājumus;
 • Veikt augumu mērījumus, izmantojot atbilstošus mērinstrumentus;
 • Prast lietot atbilstošu materiālu un iekārtas izstrādājuma higrotermirskai apstrādei un atbilstošas iekārtas un palīgierīces izstrādājuma izgatavošanai;
 • Kontrolēt iekārtas, veicot to tehnoloģisko regulēšanu atbilstoši paredzētajiem šūšanas un higrotermiskās apstrādes paņēmieniem, ievērojot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības;
 • Novērst sīku defektu šūšanas un higrotermisko iekārtu darbībā;
 • Lietot dažādas auduma dekorēšanas tehnikas;
 • Spēt atbildēt par darba rezultātiem, racionāla laika un resursu izmantošanu.

Drēbnieks konstruē pamatpiegrieznes, modelē, piegriež un izgatavo šūto izstrādājumu saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli. 
Drēbnieks var strādāt tekstilrūpniecības nozares uzņēmumos, kas ražo izstrādājumus vai izpilda individuālus pasūtījumus, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. 


Mācību ilgums: 640 stundas
Izsniedzamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība (2. prof.kval.līm.)

Kursa programma:

Profesionālie mācību priekšmeti:
 • Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija*;
 • Apģērbu konstruēšana;
 • Apģērbu modelēšana;
 • Tekstilmateriālmācība;
 • Uzņēmējdarbības pamati;
 • Šūšanas iekārtas un aprīkojums;
 • Speciālā zīmēšana;
 • Saskarsme;
 • Darba drošība un aizsardzības**;
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā valsts un angļu valoda 
**integrēta vides aizsardzības, darba tiesības, pirmā palīdzība
Pieteikties

Kursa mērķis:

Izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot tekstilapstrādes nozares 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas "Drēbnieks" speciālistu.

Detalizētāku informāciju par apmācību izmaksām, laiku, pedagogiem un citām niansēm uzzināsi konkrētā filiālē.