background
Aktualitātesarrow
Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem ar kuponu metodi

11.02.2014

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība tiek līdzfinansēta ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā - 2" 2009-2013 ietvaros.

Bezdarbniekiem ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:
  1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Dalībai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē var pieteikties:
  • bezdarbnieks, kuram nav iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija;
  • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija vai profesionālā pieredze nav pieprasīta darba tirgū;
  • bezdarbnieks, kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām, piemēram, nav saņemts normatīvajos aktos noteikts profesionālās pilnveides dokuments (sertifikāts), kas apliecina tiesības turpināt strādāt iepriekš iegūtajā profesijā; 
  • bezdarbnieks, kurš zaudējis profesionālās prasmes, jo nav strādājis iegūtajā profesijā vismaz trīs gadus vai veselības stāvokļa dēļ nevar turpināt būt nodarbināts iegūtajā profesijā.


Lasīt vairāk:

https://www.buts.lv/kuponu-apmaciba/apmaciba-bezdarbniekiem


Papildus informācija:
tālr. 67559719, 27898005
zanete@buts.lvatpakaļ