background
Aktualitātesarrow

Sveicam mācību programmas "Lokmetinātāja metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)" absolventus!

26.10.2018

Šī gada oktobrī mācību centra “Buts” Daugavpils filiāle sekmīgi īstenoja otrās kārtas ESF finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) profesionālās tālākizglītības programmu Metālapstrāde ar piešķiramo kvalifikāciju Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).

Šī gada oktobrī mācību centra “Buts” Daugavpils filiāle sekmīgi īstenoja otrās kārtas ESF finansētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) profesionālās tālākizglītības programmu Metālapstrāde ar piešķiramo kvalifikāciju Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). 

Galvenais kursa mērķis: izglītības procesa rezultātā nodrošināt profesionālās tālākizglītības apguvi un sagatavot metālapstrādes nozares 2.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) speciālistu, kurš mūsdienās darba tirgū ir ļoti pieprasīts metālapstrādes uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu.

Daugavpils filiālē mācības ilga no 26.06.2018. līdz 22.10.2018., kopā 480 stundas. Izglītojamie mācību laika periodā apguva profesionālos mācību priekšmetus kā lokmetināšanas (MAG) darbu tehnoloģija, materiālu mācība, elektrotehnika un elektrodrošība utt.. Prakses laikā no 20.09.2018. līdz 17.10.2018. iegūtās zināšanas un iemaņas tika nostiprinātas metālapstrādes uzņēmumos un autoremonta firmās. 22.oktobrī astoņi izglītojamie sekmīgi nokārtoja valsts noslēguma pārbaudījumu un tika pie profesionālās kvalifikācijas apliecībām. 

Esam gandarīti par paveikto darbu, pateicīgi mūsu absolventiem, ka mācībām izvēlējās Daugavpils filiāli  un pasniedzējiem par profesionalitāti un kompetenci!  

“Ceļa sākumā mūs pārņem bailes; mēs gribam visu izdarīt pareizi. Bet dzīve mums tikai viena – kurš tad izgudrojis šo „pareizi”. Paraugs noder vien salīdzināšanai, lai mēs redzētu, kā citi izprot dzīvi. Mēs bieži apbrīnojam citu cilvēku gājumu un tikpat bieži varam mācīties no citu cilvēku kļūdām. Taču, kā veidot savu dzīvi labāku, – katra paša ziņā.” /Paulu Koelju/atpakaļ