background
Aktualitātesarrow

SEMINĀRI novembrī Gulbenes filiālē!

30.10.2018

Mācību centra “BUTS” Gulbenes filiāle aicina pieteikties aktuāliem un daudzpusīgiem semināriem!

 • Aktuālie jautājumi fizisku personu datu aizsardzībā
Īpaši vērtīgs semināru uzņēmējiem, organizācijām un iestādēm, kuru ikdienas darbs saistīts ar personu datu apstrādi (klientu datu bāze, videonovērošana, lojalitātes programmas u.c.). Esiet informēti, zinoši un atbildīgi!

No 25.05.2018. stājusies spēkā Vispārīgo datu aizsardzības regula (Regula (ES) 2016/679)

fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas Savienībā.

Šīs regulas ieviešana paredz vērā ņemamas izmaiņas lielākajai daļai iestāžu un uzņēmumu, kuru ikdiena nav iespējama bez personas datu apstrādes

(piem. videonovērošana, uzņēmumu lojalitātes kartes, klientu datu bāzes u.tml.).

Semināra programma:

 • Personas dati un to aizsardzības principi.
 • Definīcijas, datu veidi, aizsardzības principu saturs un izpratne.

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati.

 • VDAR un nacionālo normatīvo aktu regulējums.

Personas datu apstrāde un tās veidi.

 • Darbības ar personas datiem, saistītie riski, praktiskie piemēri.

Datu pārzinis un apstrādātājs, pienākumi un atbildība.

 • Personas datu apstrādē iesaistītās personas, to tiesības un pienākumi. VDAR paredzētās sankcijas.

Datu subjekta tiesības un piekrišana datu apstrādei.

 • Datu subjekta tiesības un to nodrošināšana, praktiskie piemēri.

VDAR ieviešana, izstrādājamie dokumenti un procedūras.

 • Atbilstības VDAR prasībām nodrošināšana uzņēmumā.
 • Datu aizsardzības speciālista nepieciešamība un loma.
 • Ziņošana par datu incidentiem

Noslēgumā - Mācību centra BUTS sertifikāts


Semināru vadīs: Mg.iur. LINDA MIEZĪTE
Sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste. Praktizējoša juriste. Juridiskā biroja SENTIDO SIA valdes priekšsēdētāja. Vairāk kā 10 gadu juridiskā darba pieredze, kas gūta gan valsts pārvaldē starptautisko tiesību jomā, gan privātajā sektorā, sniedzot juridiskos pakalpojumus uzņēmumiem un fiziskām personām.

Norises laiks: 23. novembris • Aktuāls un moderns seminārs par senu un skaistu tematu – “Zīmēšana ar hennu”

 

Hennas māksla ir sena un sastopama dažādās kultūrās. Latvijā šī ķermeņa izdaiļošanas metode popularitāti guvusi, pateicoties dažādiem vasaras festivāliem un pasākumiem, kā arī ceļotājiem, kuri ārvalstīs gūto pieredzi atveduši arī līdz ziemeļiem. Hennas zīmējumu māksla nav sarežģīta. Kā jebkura prasme, tā prasa pacietību un treniņu, bet īsā laika periodā ikvienas var iemācīties radīt gaistošus, bet skaistus ornamentus, ziedu vītnes un simbolu virknējumus.
Hennas zīmējums ir lieliska izklaide dažādos pasākumos un draugu lokā, rota, kura nenosūbē un izpausmes veids, kura līnijā varam ielikt viens sev zināmu noslēpumu.

Seminārā apgūsiet:

 • Kas ir henna? Hennas vēsture, tās kvalitāte;
 • Henna, tās ietekme uz veselību. Hennas zīmējumi dažādās ķermeņa daļās;
 • Hennas pastas sagatavošana. Ādas apstrāde un sagatavošana pirms zīmēšanas;
 • Zīmējumu uzklāšana uz ādas un dažādas tās uzklāšanas tehnikas. Zīmēšanas stili. Praktiskā zīmēšana.

Semināra ilgums: 8 stundas
Semināra norises laiks: 21. novembrisPieteikšanās un papildu informācija:

Tālr: 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lv
Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene


atpakaļ