background
Aktualitātesarrow
Elektrodrošība attiecas uz mums visiem!
attention

Elektrodrošība attiecas uz mums visiem!

27.02.2014

Nebūtu lieki atgādināt, ka ne tikai nozares profesionāļiem jāpārzina elektriskās strāvas bīstamība un jāzina darba drošības pasākumi, drošam jājūtas ikvienam, neatkarīgi no vecuma vai nodarbošanās.

Ar 2014. gada 1. martu stājas spēkā jaunie MK noteikumi Nr.1041 „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”. Ņemot vērā attiecīgos noteikumus un elektrodrošības aktualitāti ne tikai Ziemassvētku laikā, būtu jājautā: „Vai Tev jau ir elektrodrošības grupa?”

 

Minimālās prasības attiecībā uz nepieciešamo apmācību un izglītību elektrodrošības grupu piešķiršanai ir šādas:

A elektrodrošības grupa - saņemta apmācība par elektrodrošību, ieskaitot šo noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas konkrētā elektroietaisē saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;

Bz elektrodrošības grupa - apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;

B elektrodrošības grupa - apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu vai iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;

Cz elektrodrošības grupa - iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;

C elektrodrošības grupa - iegūts vismaz otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma un zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

 

Patstāvīgi strādāt elektroietaisē var personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām veikta veselības pārbaude saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama obligātā veselības pārbaude, un piešķirta elektrodrošības grupa.

Jāatzīmē, ka arī personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atļauts piešķirt A elektrodrošības grupu.

 

Elektrodrošības grupu piešķir uz laiku līdz trim gadiem. Pēc atkārtotas zināšanu pārbaudes elektrodrošības grupu apstiprina vai maina. Attiecīgo zināšanu pārbaudi un elektrodrošības grupu piešķiršanu veic mācību centrs „BUTS”.

 

Atceries! Neapdomīgas un bezatbildīgas rīcības rezultātā cilvēki ik gadu elektroiekārtās gūst traumas! Gūsim zināšanas, kuras mūs pasargās!


Lasīt vairāk sadaļā: Enerģētika



atpakaļ