background
Aktualitātesarrow
Izmanto iespēju un mācās!

Izmanto iespēju un mācās!

07.03.2014

Mācību centrs „BUTS” piedāvā apmēram 200 dažādas mācību programmas. Cēsnieki un Cēsu apkaimes cilvēki ir atraduši ceļu uz šo mācību centru un ikdienā izvēlas pilnveidot zināšanas.

Mācību centra „BUTS” filiāles vadītāja Ravita Blaževica „Druvai” stāsta, ka jau vairāk nekā 20 gadus mācību centrs ir atvērts jebkura vecuma cilvēkiem, kuri izvēlas papildināt zināšanas, apgūt no jauna kādu profesiju vai iegūtās prasmes izmantot vaļaspriekam.

    „Nenoliedzami jūtam, ka pēdējo gadu laikā iedzīvotāju skaits Cēsīs sarucis, taču paši esam gājuši uz priekšu un domājam, kā dažādas mācību programmas piedāvāt pēc iespējas plašākam interesentu lokam. Varam sacīt, ka bezdarbnieku mācības ir tikai viens no mūsu darbības virzieniem. Ir izveidotas dažādas mācību programmas jauniešiem, pensionāriem, hobija interesēm, kā arī piedāvājam kursus darba drošības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības speciālistiem,” stāsta R. Blaževica.
   
Viņa norāda, ka aktīvi mācīties nāk sievietes, turklāt iegūt papildus zināšanas nebaidās tieši pirmspensijas vecuma ļaudis.
Kā pieprasītākās mācību programmas R. Blaževica min projektu vadību, vācu valodas kursus, kā arī datorapmācību, uz kuru gan vairāk piesakās nevis jaunieši, bet vecāka gada gājuma cilvēki, kuri vēlas ikdienā prast strādāt ar datoru.
   
„Piedāvājam arī dažādas profesionālās mācību programmas jauniešiem. Īpaši tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav pabeiguši pamatskolu vai vidusskolu. Viņiem ir iespēja nākt un mācīties, apgūstot metinātāja, pavāra, konditora vai cita profila specialitāti,” norāda filiāles vadītāja.
   
Pagājušajā nedēļā projekta vadības kursus pabeidza Ieva Birkenberga, kura norāda, ka iegūtās zināšanas ir nenovērtējamas.  „Kursus beidzām deviņas sievietes un visas esam gandarītas gan par mācību kursu kvalitāti, gan to, ka ir iespēja mācīties tepat Cēsīs. Tā jau sanāk, ka jāseko līdzi laikam un ik pa brīdim rodas vēlēšanās atsvaidzināt zināšanas un iemācīties kaut ko jaunu. Projekta vadīšanas kursos ieguvu ļoti daudz pati sev. Zināšu tagad, kādos projektos piedalīties, kā piesaistīt finansējumu savām idejām. Tas tiešām mūsdienās ir aktuāli. Tagad pati pie sevis domāju, ka vajadzētu mācīties uzņēmējdarbību,” smaidot saka I. Birkenberga.
   
Stāstot vēl par aktuālo mācību centrā „BUTS”, R. Blaževica norāda, ka jaunums ir iespēja mācību centrā vienas diena slaikā iegūt kvalifikāciju. Proti, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, mācību centrs „BUTS” ir deleģēts kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences vērtēšanu.
„Ir daudz cilvēku, kuri savas dzīves laikā iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši amatus un ir ilgstoši strādājuši. Taču, lai pierādītu savu kompetenci, trūkst prasmes apliecinoša dokumenta. Cilvēks, piemēram, prot kvalitatīvi metināt, remontēt mašīnas, veikt santehnikas darbus vai gatavot kafejnīcā garšīgus ēdienus, taču nereti, stājoties darba attiecībās vai piedaloties kādos konkursos, ar to nepietiek. Daudzās nozarēs ir noteikta obligāta prasība – darbinieka kvalifikāciju un profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” ļauj cilvēkam, kurš vēlas, lai novērtē viņa profesionālo kompetenci, vērsties mācību centrā „BUTS”. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu,” stāsta R. Blaževica.

Autors:
LIENE LOTE GRIZĀNE
Laikraksts „Druva”atpakaļ