background
Aktualitātesarrow
Izmantojiet iespēju apgūt mūsdienīgas un kvalitatīvas mācību programmas!

Izmantojiet iespēju apgūt mūsdienīgas un kvalitatīvas mācību programmas!

18.01.2019

Sekmīgi noslēgusies septiņu mācību centra “BUTS” izglītības programmu akreditācija. Visas programmas atzītas par ļoti kvalitatīvām un ir akreditētas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem.

Paaugstiniet savu kvalifikāciju un mācieties mūsdienu prasībām atbilstošās mācību programmās!

Enerģētika un elektrotehnika / Elektrotehniķis / 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija
Iemācieties organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus. Vairāk par mācību programmu un iespējām to apgūt uzziniet šeit.

  • Ēku automatizācija, KNX sistēmas
Šī izglītības programma sastāv no divām daļām – teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Teorētiskā daļā tiek izmantots mācību materiāls atbilstoši KNX asociācijas noteikumiem, iekļaujot materiālā rekomendētās tēmas. Katras tēmas noslēgumā ir paredzēta zināšanu pārbaude (ieskaite), kas novērtē apgūtās vielas izpratni.  Praktiskās daļas apguvei ir nodrošināti mācību stendi ar mūsdienīgu aprīkojumu. Mācību stendos ir pieejami apgaismojuma vadības moduļi dažādu spuldžu tipu regulēšanai (LED, halogēn spuldzes, dienasgaismas spuldzes), žalūziju vadības modulis, žalūzija, sensor pogas, klātbūtnes sensori. KNX sistēmas programmēšanai ir pieejami portatīvie datori ar uzinstalētu programmatūru ETS un licences atslēgu programmas aktivizēšanai.

Vairāk par mācību programmu un iespējām to apgūt uzziniet šeit.

  • Metālapstrāde, ar kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”. 2 kvalifikācijas līmenis.
Nodrošinām visus nepieciešamos materiālus teorētisko un praktisko apmācību apgūšanai metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG). Mācību praktisko nodarbību bāze tiek nepārtraukti atjaunota un papildināta, atbilstoši nozares aktuālajām prasībām.
Vairāk par mācību programmu un iespējām to apgūt uzziniet šeit.

  • Datorsistēmas, ar kvalifikāciju “Datorsistēmu tehniķis” 3 kvalifikācijas līmenis.
Nodrošinām praktisko nodarbību bāzi, kurā iespējams praktiski darboties, uzstādīt lokālos datortīklus, pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un datorprogrammatūras darbībā, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus. Mācību centrs “BUTS” nodrošina visas nepieciešamās iekārtas un materiālus datorsistēmu tehniķa profesijas apgūšanai.
Vairāk par mācību programmu un iespējām to apgūt uzziniet šeit.

  • Profesionālās pilnveides programma “Fotografēšana un digitālā fotogrāfiju apstrāde” 
Šī mācību programma ir izveidota ESF projekta ietvaros “Apzinies izglītības iespējas šodien un plāno veiksmīgu karjeru nākotnē”, jauniešu bezdarba mazināšanai. Projekts tiek realizēts 10.kl. – 11.kl. skolu jauniešiem. Izglītības pilnveides programmas ietvaros skolu audzēkņiem ir iespēja attīstīt savas spējas un talantus. Pievienojies, ja esi jaunietis, kas gatavs ieguldīt savu laiku un enerģiju personīgajā izaugsmē un jaunu zināšanu apguvē!
Vairāk par mācību programmu un iespējām to apgūt uzziniet šeit.

Mācību centrs “BUTS” ir vadošā profesionālās tālākizglītības iestāde ar filiāļu tīklu visā Latvijā un vairāk kā 25 gadu pieredzi. Ar visiem aktuālajiem mācību piedāvājumiem sev ērtākajā reģionā, varat iepazīties mūsu mājas lapā.atpakaļ