background
Aktualitātesarrow

JAUNUMS: Personāls ar operatīvajām tiesībām kursi!

09.05.2019

BUTS piedāvā jaunu kursu – Personāls ar operatīvajām tiesībām, kurā varēs apgūt operatīvā darbā līdz 20kV nepieciešamās zināšanas, atbilstoši AS Sadales tīkls spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem (spēkā no 2018. gada 1.marta).

Kursa saturs:
  • Operatīvais personāls un veicamie darba pienākumi.
  • Operatīvās sarunas
  • Organizatoriskie un tehniskie pasākumi drošai darbu izpildei.
  • Operatīvo pārslēgumu veikšana.
  • Primārās iekārtas.
  • Elektroietaises darbības pārbaude.
  • Darbs ar bīstamajām iekārtām.

Mērķauditorija: nodarbinātie, kuriem nepieciešams iegūt operatīvās tiesības. (darbuzņēmēji, kuri sniedz  pakalpojumus sadales sistēmu operatoram)

Uzsākšanas nosacījumi:
Izglītojamajam jāatbilst kvalificēta vai apmācīta nodarbinātā statusam – iegūta B, Bz, C vai Cz elektrodrošības grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041).
Kursa apguvi apliecinošs dokuments: Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

Kursa ilgums: 24 akadēmiskās stundas, no kurām 12 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.
Norises laiks: 
6. jūnijs: 18:00 - 21:00 
8. jūnijs: 9:00 - 18:00 
11. jūnijs: 18:00 - 21:00 
13. jūnijs: 18:00 - 21:00
Norises vieta: Lāčplēša iela 125, Rīga


Vairāk par kursu skatīt šeit 
Tiekamies apmācībās!
atpakaļ