background
Aktualitātesarrow
Turpmākos 18 mēnešus 12 izglītojamo grupām „Latviešu valodas apguve” valsts budžeta programmas ietvaros arī Rīgā.

Turpmākos 18 mēnešus 12 izglītojamo grupām „Latviešu valodas apguve” valsts budžeta programmas ietvaros arī Rīgā.

04.08.2014

Ar š.g. 1.augustu mācību centrs „BUTS” uzsāk īstenot Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrēto projektu valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” Rīgas reģionā, kura ietvaros paredzēts izglītot 180 pieaugušos Latvijas mazākumtautību iedzīvotājus un nepilsoņus, sniedzot iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes, paaugstinot tās par vienu pakāpi.

Apmācību procesā izglītojamie 3,5 mēnešos apgūs valsts valodu 100 stundu apjomā pamata (A līmeņa) un vidējā (B līmeņa) latviešu valodas apguves programmās, mācības noslēdzot ar gala pārbaudījumu. Tiem programmas dalībniekiem, kuri izteiks gatavību apmācību noslēgumā kārtot arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā. 

Šī projekta ietvaros kā īpaši atbalstāma izvirzīta mērķa grupa – jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet kuriem valsts valodas zināšanas arvien aktuālas turpmākas izglītošanās un nodarbinātības iespēju paplašinājumam, saskarsmei un komunikācijai. 
No šī projekta īstenošanas sagaidāms, ka vismaz 80% izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu.

Mācību centrs „BUTS” jau 11 gadu piedalās valsts budžeta programmas (2002 – 2014) „Latviešu valodas apguvei” īstenošanā Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tāpēc mācību programmā un izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanā iesaistītie pedagogi ir ne vien ar augstu kvalifikāciju pieaugušo izglītošanā valsts valodas apguvei, bet arī pieredzi latviešu valodas mācīšanā cittautiešiem. 

Mācību centrs „BUTS” šobrīd Latvijā ir viena no lielākajām privātajām izglītības iestādēm, kas sniedz izglītības pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, piedāvājot plašas izglītības iespējas akreditētās profesionālās tālākizglītības, pilnveides izglītības programmās un neformālās izglītības programmās.

 
Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” RĪGAS reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/1-2/12)
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS”


atpakaļ