background
Aktualitātesarrow
Atbalsts darbinieka izglītošanai!

Atbalsts darbinieka izglītošanai!

19.08.2014

Līdzās formālajai izglītībai aizvien patstāvīgāku un nozīmīgāku vietu iegūst neformālā izglītība, ikdienas pieaugušo mācīšanās, neatkarīgi no viņu vecuma un iepriekšējās izglītības.

Dotajā brīdī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par atbalsta pasākumiem darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību un kritērijiem  atbalsta saņemšanai”. Pēc Latvijas Darba devēju konfederācijas prognozēm, pieņemot šos noteikumus ievērojami pieaugs darba devēju interese par līdzekļu ieguldīšanu darbinieku apmācībā.

Mērķi
Projekta mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos un darba devēju iesaisti savu darbinieku papildu izglītošanā, tādējādi arī veicinot plānveidīgu darbinieku kompetenču pilnveidi ilgtermiņā, to konkurētspēju darba tirgū un mazināt bezdarba riskus.

Finansējums
Atbalsta pasākumi darbinieku papildu izglītošanā (saistībā ar tā darba pienākumiem) tiks īstenoti sniedzot darba devējiem finansiālu atbalstu – 50% apmērā no apmācības programmas izmaksām.
Atbalsta pasākumus plānots sniegt šādām programmām:

-    Darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās drošības un aizsardzības un citu programmu, kurās darbinieki iegūst prasmes, kas saskaņā ar normatīvo regulējumu darba vietā ir jānodrošina darba devējam, apguvei (bet ne vairāk kā EUR 300 vienam darba devējam viena darbinieka izglītošanai);

-    Darbinieka vispārējo un darbinieka darba pienākumos definēto profesionālo kompetenču pilnveidei programmās, atbilstoši darba devēja vajadzībām Latvijas izglītības iestādēs (bet ne vairāk kā EUR 1000 vienam darba devējam viena darbinieka izglītošanai);

-    Darbinieka darba pienākumos definēto profesionālo kompetenču pilnveidei attiecīgās programmās, atbilstoši darba devēja prasībām, kas Latvijā netiek īstenotas (bet ne vairāk kā EUR 3000 vienam darba devējam viena darbinieka izglītošanai).

Jāatzīmē tas, ka darba devējiem tiek paredzēta iespēja izvēlēties izglītības iestādi, kura piedāvā noteikumos noteiktās apmācību programmas un ir tiesīgas šīs programmas īstenot. Lieki piebilst, ka mēs – mācību centrs „BUTS” esam tiesīgi īstenot attiecīgās programmas!

Mēs informēsim Jūs par noteikumu projekta izstrādes gaitu. Šobrīd papildus informācija atrodama šeitatpakaļ