background
Aktualitātesarrow
Būvniecības likuma grozījumu ietekme būvuzņēmēju un būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas prasībās Būvniecības likuma grozījumu ietekme būvuzņēmēju un būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas prasībās

Būvniecības likuma grozījumu ietekme būvuzņēmēju un būvniecībā nodarbināto kvalifikācijas prasībās

10.09.2014

Pēc nepilna mēneša – šī gada 1. oktobrī stāsies spēkā jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi, kas būtiski maina līdzšinējo būvniecības kārtību, īpašu uzsvaru liekot uz būvdarbu organizēšanas procesu un iesaistīto pušu atbildību, vienlaicīgi samazinot birokrātisko procedūru skaitu, tā informē Ekonomikas ministrija.

Šobrīd ir pieņemti visi būtiskākie no jaunā Būvniecības likuma izrietošie Ministru kabineta noteikumi, lai nodrošinātu, ka no šā gada 1. oktobra Latvijā stātos spēkā jauns būvniecības process - vispārīgie būvnoteikumi, ēku būvnoteikumi, noteikumi par būvinspektoriem un noteikumi par būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un būvuzņēmēju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo atbildības limitu.
«Jaunais regulējums nosaka katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību, tiek veidots Būvniecības uzraudzības birojs, lai pastiprināti kontrolētu sabiedrisko ēku būvniecību,» norāda ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis piebilstot, ka līdz ar izmaiņu ieviešanu un likuma pieņemšanu ir izpildīta arī apņemšanās, kas bija ierakstīta valdības deklarācijā.
Lai par valsts, Eiropas Savienības vai pašvaldības naudu būvētu ēkas, komersantiem turpmāk vajadzēs īpašu klasifikācijas dokumentu, kas apliecina viņu būvniecības prasmi, finanšu un tehniskās iespējas.

Tā būs vienreizēja klasifikācijas apliecināšanas procedūra, kas attieksies uz būvkomersantiem, kuri vēlas piedalīties publiskajos iepirkumos. Būvkomersantu klasifikācija nodrošinās to, ka noteikta veida iepirkumā varēs piedalīties visi attiecīgās kategorijas jeb grupas būvkomersanti.

Vēlamies atgādināt, ka būvuzņēmēju kompetences atbilstība ir saistīta ar strādājošo kvalifikāciju. Tādēļ aicinām ikvienu būvniecības jomā darbojošos uzņēmumu un tā darbiniekus savlaicīgi pārliecināties par profesionālās kvalifikācijas atbilstību!

Piedāvātās apmācību programmas un apmācību risinājumi ŠEITatpakaļ