background
Aktualitātesarrow
Latgales reģionā septembra mēnesī intensīvi norisinās latviešu valodas apguve!

Latgales reģionā septembra mēnesī intensīvi norisinās latviešu valodas apguve!

16.09.2014

Kopš šī gada 1. augusta mācību centrs „BUTS” īsteno Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrēto projektu valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā, kura ietvaros paredzēts izglītot 120 pieaugušos Latvijas mazākumtautību iedzīvotājus un nepilsoņus, sniedzot iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes, paaugstinot tās par vienu pakāpi.

Apmācību procesā izglītojamie 3,5 mēnešos apgūs valsts valodu 100 stundu apjomā pamata (A līmeņa) un vidējā (B līmeņa) latviešu valodas apguves programmās, mācību noslēgumā kārtojot noslēguma pārbaudījumu. Obligātais noslēguma pārbaudījums, izmantojot vienotu Latviešu valodas aģentūras izstrādāto noslēguma testu, ļaus vērtēt katra izglītojamā individuālos mācību sasniegumus un pārbaudīt valsts valodas prasme pilnveides pakāpi. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudi izglītojamie saņems apliecību, bet tiem programmas dalībniekiem, kuri izteiks gatavību apmācību noslēgumā kārtot arī valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, mācību centrs ”BUTS” paredz rīkot VISC izbraukuma eksamināciju. 

No šī projekta īstenošanas sagaidāms, ka vismaz 80% izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu.

Mācību centrs „BUTS” jau 11 gadu piedalās valsts budžeta programmas (2002 – 2014) „Latviešu valodas apguvei” īstenošanā Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Tāpēc mācību programmā un izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanā iesaistītie pedagogi ir ne vien ar augstu kvalifikāciju pieaugušo izglītošanā valsts valodas apguvei, bet arī pieredzi latviešu valodas mācīšanā cittautiešiem. 

Mācības tiek īstenotas Latgales reģionā - Daugavpilī, pavisam 18 mēnešos apmācot 8 izglītojamo grupas. 
Šī projekta ietvaros kā īpaši atbalstāma izvirzīta mērķa grupa – jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet kuriem valsts valodas zināšanas arvien aktuālas turpmākas izglītošanās un nodarbinātības iespēju paplašinājumam, saskarsmei un komunikācijai. 


Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13)
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS”( 2014)


atpakaļ