background
Aktualitātesarrow
Projektu vadības apmācības Balvos!

Projektu vadības apmācības Balvos!

06.10.2014

Mācību centra „BUTS” Balvu filiālē laika posmā no 19. aprīļa līdz 25. septembrim mūžizglītības projekta nodarbinātām personām ietvaros norisinājās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Projektu vadība” apmācības, kurās neatsveramas zināšanas apguvuši 8 izglītojamie.

Zināšanu apguves rezultātā izglītojamie uzzināja, kā nodrošināt veiksmīgu projektu koordinēšanu. Svarīgi, lai pilnveidojot profesionālo kompetenci, izglītojamie spētu novērtēt savas spējas un tās kvalitatīvi īstenot. Mācību centra „BUTS” mācībspēki pierādīja savas pedagoģiskās spējas, sniedzot izklāstu par projektu dzīves ciklu, projekta komandu, projekta resursiem un plānošanu, dokumentāciju, prezentāciju un projekta gaitas novērtēšanas vadību. Jāatzīmē, ka izglītojamie ļoti atzinīgi izteikušies par apmācību kvalitāti un pedagoģes Irēnas Začevas profesionalitāti. Jānorāda, apmācību gaitā gūtās zināšanas praksē īstenojis viens no izglītojamiem – A. Logins, rakstot projektu par savas piemājas saimniecības „Liepiņas” pārstrukturizāciju. Izglītojamo vidū izcēlās arī V. Bule, kuras prezentācija tika raksturota kā izcila! 


Pilnveidojot savas zināšanas un attīstot prasmes projektu vadībā, izglītojamie spēs iekļauties un veiksmīgi strādāt jebkurā uzņēmējdarbības jomā, izveidot darboties spējīgu projekta realizācijas komandu un prasmīgi saistīt projekta mērķi ar uzņēmuma kopējo vīziju. 


Vēlies apgūt efektīvas projektu vadības īstenošanai nepieciešamās zināšanas par jaunākajām vadības teorijām un to praksi, personāla vadību, projekta dzīves ciklu un vadīšanas procesiem, loģiskās un tehniskās plānošanas niansēm?


Interesējies:

Filiāles vadītāja: Sarmīte Deksne

Sekretāre: Daiga Rutka

Mācības organizējam: Balvos, Brīvības ielā 47 un Dārza ielā 2

Tālrunis: 64471066, 27898038, 27898034 

Fakss:  64471066

E-pasts: gulbene@buts.lvatpakaļ