background
Aktualitātesarrow
Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju Iespēja iegūt profesiju

Iespēja iegūt profesiju

17.10.2014

Varakļānu vidusskolas 10.klases skolēniem tika dota iespēja iegūt profesiju – meitenēm šuvējas, zēniem – apdares darbu strādnieka.

Lai šo projektu realizētu, bija jānoiet garš ceļš. Varakļānu novada  pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskā iepirkumā „Profesionālo iemaņu pilnveides apmācība Varakļānu vidusskolā” SIA „BUTS”, kas līguma ietvaros apņēmās ar savu materiāltehnisko bāzi un darba spēku veikt apmācības un nodrošināt kvalifikācijas praksi profesionālo iemaņu pilnveides apmācībai Varakļānu vidusskolā profesionālās tālākizglītības programmās:

-          apdares darbu strādnieks 6 personas,

-          šuvējs 8 personas.


Grupas darbu uzsāka š.g. janvārī un turpinās līdz 2015.gada aprīlim. SIA „BUTS” Madonas filiāles vadītājs Guntars Šēnbergs atzīst, ka, lai pilotprojektu varētu īstenot, bija jānoiet garš ceļa posms. Jo ievērojot likumdošanu, tika izsludināts konkurss, gatavots piedāvājums, tālāk jau risināti organizatoriskie pasākumi. Skolēni sākumā atturīgi uztvēra jauno ziņu. Meitenes atzīst, ka visvairāk biedējis fakts, ka būs jāstrādā arī vasarā.


Tagad uz to visu var paskatīties ar smaidu, jo jauniešiem jau izveidojies savs pozitīvs spriedums par profesijas iegūšanu paralēli vidusskolas vielai. Arī Guntars Šēnbergs raugās uz jauniešiem ar prieku, jo līdz šim sasniegtie darba rezultāti ir veiksmīgs iegūto zināšanu un praktisko darbu apvienojums.


Dienā, kad ierados pie abām grupām, tur valdīja brīva, nepiespiesta, radoša gaisotne. Meitenes pastāstīja, ka ieguvušas jau tagad ir ļoti daudz: spēj novērtēt auduma un preces kvalitāti veikalos, iemācījušās pašūt sev svārkus, kleitas. Izpildīts arī prakses uzdevums – sašūti priekšauti un uzroči mājturības kabinetam. Prakses vadītāja meitenēm ir Ilze Valeniece. Viņa par meitenēm saka tikai atzinīgus vārdus: ir ļoti zinātkāras, strādāt gribošas, ideju bagātas, jaukas, strādā ar interesi, pacietību. „Mūsu Ilzīte ir vislabākā!” tā par savu darba vadītāju saka meitenes.


Kad jautāju puišiem, ko viņi ir ieguvuši, apgūstot apdares darba strādnieka profesiju, pirmā atbilde bija: „Strādāt komandā!” Pēc tam jau sekoja dažādo darbu uzskaitījums: prot likt reģipsi, likt apmetumu, veidot dekoratīvos apmetumus, piekaramos griestus, kopā ar darbu vadītāju Edgaru Ustinovu pabijuši produktu dienā Preiļos, seminārā Daugavpilī. Puiši ieguvuši zināšanas par celtniecības materiālu īpašībām, atpazīst produkcijas ražotājus, zina, ko ražo. Šobrīd jaunieši veic viena skolas kabineta remontu. Sākumā sastapušies ar dažādām grūtībām, tagad jau daži no puišiem veic nelielus remontus pašu mājās. Visi kā viens atzīst, ka šī profesija vajadzīga katram jaunietim.


Svarīgi, lai jaunieši apzinātos, kas ir darbs, ka jebkurš darbs ir vajadzīgs. Kvalifikācijas eksāmenus viņi kārtos aprīlī, tad arī saņems kvalifikācijas apliecību, kas dos iespēju iekārtoties darbā vai strādāt kā pašnodarbinātajam. Jebkura izglītība paver ceļu dzīvē, to jaunieši ir sapratuši un ir gandarīti par to, ka uzdrošinājās piedalīties projektā.


Gandarījumu par paveikto pauž arī skolas direktors Juris Daleckis, jo šī bija tieši viņa ideja par profesijas iegūšanas nepieciešamību vispārizglītojošā skolā. Paldies Varakļānu novada domei par morālo un materiālo atbalstu projekta īstenošanā, kā arī SIA „BUTS” speciālistiem, kuri strādā ļoti apzinīgi, ar ieinteresētību vada nodarbības, ir sava darba entuziasti.

 

Sagatavoja

Laikraksta “Varakļōnīts” redaktore

Aina Jaunzeme

 

Foto no Ilzes Valenieces arhīvaatpakaļ