background
Aktualitātesarrow
Esi pasniedzējs!

Esi pasniedzējs!

17.03.2021

Tu esi eksperts kādā no digitālās nozares jomām – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē, finanšu, grāmatvedības, e-komercijas, projektu vadības un IT sfērā? Pievienojies mācību centra BUTS jaudīgajam pasniedzēju kolektīvam!

Mēs tev nodrošināsim iespēju pilnveidoties kā jomas ekspertam, sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītošanas veicināšanai, kļūt par padomdevēju, izmainīt cilvēku dzīves, būt par iedvesmas avotu kāda veiksmes stāstam un stiprināt sabiedrības saikni ar digitālo realitāti, kurā kopīgi atrodamies.

Darba saturs:
 • Piedalīties darba grupā, lai izstrādātu profesionālās pilnveides izglītības programmas, kas nodrošina pieaugušo personu digitālo prasmju apguvi un uzlabošanu. 
 • Noteikt un izstrādāt mācību saturu (tēmas, apakštēmas, apjoms);
 • Noteikt mācību metodes satura apguvei 
 • Noteikt izglītības procesā izmantojamos informācijas avotus un nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus (izglītības programmu īstenošana notiks attālināti)
 • Izstrādāt digitālos mācību materiālus (prezentācijas, praktiskie uzdevumi, zināšanu pārbaudes testi) 

Izglītības programmu virzieni:
 1. Digitālo prasmju attīstīšana (t.sk., gan noteiktu nozaru/profesiju pārstāvju darbam nepieciešamo digitālo prasmju pilnveide, gan vispārējo digitālo prasmju pilnveide)
 2. Elektroniskā komercija uzņēmējdarbības attīstībai
 3. IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana
 4. Agile projektu vadība
 5. IT datu drošība un personas datu aizsardzība
 6. Datu analīze un pārskatu sagatavošana finanšu vadības lēmumu pieņemšanā
 7. Informācijas tehnoloģiju izmantošana finanšu pārskatu gatavošanai un finanšu plānošanai

Prasības nozares ekspertam/pedagogam:
 • vismaz 3 gadu profesionāla pieredze nozare*, vēlams privātajā sektorā un/vai vismaz 3 gadu pieredze pieaugušo vai profesionālajā pedagoģijā ar nozari* saistīta izglītības satura pasniegšanā;
 • zināšanas par nozares* aktuālajām tendencēm un nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem
 • zināšanas un praktiska pieredze par attālinātā darba organizācijā un/vai attālinātā izglītības procesā pielietoto tehnoloģiju izmantošanu

Pretendents var pieteikt savu kandidatūru vienas vai vairāku nozaru eksperta/pedagoga vietai.

Savu CV un motivācijas vēstuli sūti uz personals@buts.lv
Tālr. jautājumiem: 27898002


atpakaļ