background
Aktualitātesarrow
Valmierā dzimst lieliskas idejas un fantastiski projekti! Valmierā dzimst lieliskas idejas un fantastiski projekti!

Valmierā dzimst lieliskas idejas un fantastiski projekti!

13.11.2014

Oktobra izskaņā Mācību centra „BUTS” Valmieras filiālē valsts atzītas profesionālās pilnveides apliecības, pēc divu mēnešu ilgas izglītības programmas „Projektu vadība” apguves, saņēma 12 talantīgas sievietes.

Savu profesionālo kompetenci pilnveidoja: 
Rita Beržinska;
Anda Bērziņa;
Evita Gaile;
Jūlija Ivanova;
Inguna Lapere;
Karina Martinsone;
Linda Pētersone;
Iluta Priede;
Daiga Reiziņa;
Sandra Ronimoisa;
Liene Siliņa;
Iveta Skrinda.

Izglītības procesa rezultātā, Ginas Matas vadībā, izglītojamās apguva prasmes patstāvīgi izstrādāt projektus: nodefinēt projekta apjomu, noteikt izpildes termiņus, lēmumu pieņēmējus un ieinteresētās puses; izstrādāt veicamo darbu sarakstu un projektu vadības shēmu ; identificēt projekta gaitu, resursus, sastādīt budžetu; izvērtēt projekta prasības.
Atsevišķos gadījumos, apmācību gaitā, tika uzsākta dažu ieceru īstenošana. Piemēram: tika uzsākta realizācija Ingas Laperes projektam par kanisterapijas (terapija ar suni) kabineta izveidi; Jūlijas Ivanovas projektam Jasmin soap (ziepju ražošana no dabīgām izejvielām); Sandras Ronimoisas Zemeņu ielas gardās kūkas projektam, kuru degustācijas pirmdienas rītus padarīja īpaši garšīgus.
Izglītojamo veikums viennozīmīgi apliecina apmācību kvalitāti, pedagogu kompetenci, kā arī pašu uzņēmību un entuziasmu. Šāda projektu labā prakse ir vislielākais mācību centra „BUTS” lepnums un gandarījums! Paldies visām!

Mācību noslēgumā visi projekti tika prezentēti un aizstāvēti. Prasmju un iemaņu apguves līmeņa apliecinājumu sniedza lieliskā projektu vadības pedagoģe Gina Mata un VAS ‘’Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum’’ Valmieras filiāles vadītāja Olita Untāla, kura tika pieaicināta, lai sniegtu neatkarīgu vērtējumu un ieteikumus, kā veiksmīgāk projektiem piesaistīt finanšu līdzekļus.

Kā atzīst mācību centra „BUTS” Valmieras filiāles vadītāja Santa Saviele: „Visos projektos ir jūtams liels laika ieguldījums un sirds, kas vedīs šos projektus pretī realizācijai, jo nekas nav stiprāks par ideju, kurai pieder mūsu sirds”.


Mācību centra „BUTS” kolektīvs vēlas pateikt paldies visām jaunajām projektu vadītājām par uzdrīkstēšanos, vēlmi mācīties un entuziasmu mācību procesā, kā arī novēl nebaidīties īstenot savus sapņus!atpakaļ