background
Aktualitātesarrow
Labākais, no kā mācīties! Elektronodaļas pedagogs Ainars Knipšis. Labākais, no kā mācīties! Elektronodaļas pedagogs Ainars Knipšis. Labākais, no kā mācīties! Elektronodaļas pedagogs Ainars Knipšis. Labākais, no kā mācīties! Elektronodaļas pedagogs Ainars Knipšis. Labākais, no kā mācīties! Elektronodaļas pedagogs Ainars Knipšis.

Labākais, no kā mācīties! Elektronodaļas pedagogs Ainars Knipšis.

13.11.2014

Zināšanas, kādām lietām ir jābūt, raksturo gudru cilvēku; zināšanas, kādas ir lietas patiesībā, raksturo pieredzējušu cilvēku; savukārt zināšanas, kā lietas darīt labākas, raksturo ģeniālu cilvēku.

Mācību centrs „BUTS” jau 6 gadus var lepoties ar Elektronodaļas pedagogu, nozares ekspertu Ainaru Knipši, kurš mācību centrā strādā ar izglītojamiem ESF un LIAA projekta ietvaros, kā arī ar komercklientiem, nodrošinot jaunākās paaudzes zināšanas un profesionālas prasmes elektriķu, elektromontieru profesijās, kā arī piedāvājot savas zināšanas specifisku elektroapmācību izveidē un īstenošanā.

Ainaru raksturo draudzīgums, nosvērtība un izglītojamo pozitīvās atsauksmes, taču profesionālajā nozarē viņa būtiskākie sasniegumi ir:
divas mācību grāmatas: „Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija” (autors); „Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija” (līdzautors);
žūrijas pārstāvis „Schneider Electric” rīkotajā pirmajā Latvijas elektriķu čempionātā;
nozares eksperts modulārās profesionālās izglītības programmas ("Rūpnīcu elektroikārtu tehniķis") vērtēšanā, kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu vērtēšanā programmā elektromontieris.
Turklāt Ainars regulāri papildina un pilnveido savas zināšanas, lai mācību procesu padarītu radošu un dotu iespēju kursantiem strādāt ar tehnoloģiskām inovācijām, atbilstošiem mācību līdzekļiem.

Jau trīs mēnešus Ainars strādā ar „Elektriķis” izglītojamo grupu:
Deniss   Aleksandrovs;
Ēvalds   Beļinskisovs;
Nikolajs Ņikitins;
Antons Prokofjevs;
Kristiāns Stūrmanis;
Sandis   Vasilaks;
Aleksejs Zubovičs.

Izglītojamie intensīvi rosās mācību centra „BUTS” Elektronodaļas auditorijā (Rīgā, Lāčplēša ielā 125), kas sadarbībā ar vadošo speciālistu enerģijas pārvaldībā „Schneider Electric” aprīkota ar jaunākajiem elektroinstalācijas izstrādājumiem. Līdzšinējā apmācību gaitā izglītojamie guvuši izpratni par elektrības pārvaldības pamatlietām, procesiem, aizsardzības iekārtām, aizsardzības vadības iekārtu uzbūvi un vadību, slēguma veidiem, kvalitatīvu sadalnes montāžu, kā arī prasmes shēmu zīmēšanā un lasīšanā. Teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praktiskajos darbos, tādējādi izglītojamie apguvuši iemaņas darbā ar kvalitatīviem instrumentiem un materiāliem (aparātiem).

Topošais elektriķis Nikolajs Ņikitins stāsta, ka Ainara pedagoģisko darbu un ieguldījumu vērtē kā izcilu. Viņam ar pedagogu ir viegli sastrādāties, jo Nikolajs savā līdzšinējā darba pieredzē saskāries ar elektropārvaldību – gādājot par skatuves apgaismojumu, tādējādi uzcītīgajam Nikolajam ir skaidri definēti jautājumi, bet Ainaram – atbildes. Nikolajs smejas, ka savas jaunapgūtās zināšanas un prasmes paguvis izmantot mājās, teju uz visām elektroiekārtām. 
Savukārt Deniss Aleksandrovs izvēlējies apgūt elektriķa profesiju, jo interesē tehniski jautājumi. Apmācību kvalitāti viņš raksturo kā ļoti labu, arī atmosfēra esot laba. 


Gudrība dara mūs cildenus, stiprus un pacietīgus, ja vēlies radoši mācīties pie pasniedzēja Ainara Knipša, piesakies Elektrotehniķa, Elektromontiera apmācībām 12. janvārī.


atpakaļ