background
Aktualitātesarrow
Kur sekmes, tur rezultāti! Secinām, noslēdzoties pirmajam „Latviešu valodas apguves” posmam „BUTS” īstenojamā SIF projektā.

Kur sekmes, tur rezultāti! Secinām, noslēdzoties pirmajam „Latviešu valodas apguves” posmam „BUTS” īstenojamā SIF projektā.

01.12.2014

Novembrī, noslēdzoties mācībām „Latviešu valodas apguves” 100 stundu programmā Latgales reģionā latviešu valodas prasmes par vienu līmeni paaugstinājuši 100 % izglītojamo. Pilnīgi visi - 30 izglītojamie pieteicās kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā, lai iegūtu dokumentu par valsts valodas zināšanām.

No projekta Latvijas valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” īstenošanas LATGALES reģionā līdz 2016. gadam kopumā sagaidāms, ka vismaz 80% šīs programmas izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu. Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes pieaugušajiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem.

2015. gadā „Latviešu valodas apguvei” LATGALES reģionā plānots izglītot vēl sešas izglītojamo grupas, kurās īpaši atbalstāma būs mērķa grupa – jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet kuriem valsts valodas zināšanas arvien ir aktuālas gan turpmākas izglītošanās un nodarbinātības iespēju paplašinājumam, gan saskarsmei un komunikācijai.

Mācību centrs „BUTS” sniedz izglītības pakalpojumus visā Latvijas teritorijā un 3 no tā filiālēm atrodas Latgales reģionā:  Daugavpilī, Līvānos un Rēzeknē.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13). 

Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2014)


Publicēts: 01.12.2014.


atpakaļ