background
Aktualitātesarrow
Līvānu lietvedes

Līvānu lietvedes

05.12.2014

Novembris mācību centra „BUTS” Līvānu filiālē ieskandinājis vairākus izlaidumus! Visai cītīgi gaidīts un neviltotā priekā aizvadīts bija komerczinību un administrēšanas nozares 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas „Lietvedis” 8 jauno speciālistu apmācību noslēgums!

Par apmācību procesu gādāja Dace Kalniņa, Ārija Baltmane, Karīna Vetoškina un Velta Marijai Daukste, kuras izglītojamām nodrošināja lietvežu darba specifikai nepieciešamās kompetences. Izglītības procesā izglītojamās ieguva specifiskas zināšanas lietvedībā, personāllietu un personāla vadībā, datormācībā, biroja darba organizācijā un lietišķajā rakstu valodā, savukārt jaunapgūtās zināšanas nostiprināja un pilnveidoja kvalifikācijas praksē, strādājot savu pagastu pārvaldēs. Jāatzīmē, ka izglītojamās bija gan no Jersikas, gan Rožupes un Rudzātu pagastiem.

Mācību centra „BUTS” Līvānu filiāles vadītāja Astrīda Klauža novēl izglītojamām ar tikpat lielu entuzaismu turpināt īstenot savus sapņus un ieceres:
  • Inesei Ancānei;
  • Irinai Blonskai;
  • Larisai Gromovai;
  • Jekaterinai Leonovai;
  • Sigitai Martinovai;
  • Nataļjai Nefjodovai;
  • Aijai Panteļejevai;
  • Vivitai Pudānei;
  • Solveigai Rimšai;
  • Tatjanai Vībānei.
„Lai jaunapgūtās zināšanas ir ceļš uz Jūsu laimi un iespējām!”

Visas izglītojamās atzina mācību centra „BUTS” pedagogu ieguldījumu kā teicamu, stāstot, ka jau kvalifikācijas prakses laikā pierādījies, ka zināšanas tika pielietotas lietišķā un profesionālā manierē, nepiedzīvojot mulsuma vai neziņas situācijas. „Īpaši vērtīgi bija atsvaidzināt latviešu valodas zināšanas, veicināt datorprasmes, kā arī apgūt lietišķo etiķeti”, stāsta jaunās lietvedes.


atpakaļ