background
Aktualitātesarrow
Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums! Talsu Jaungada lepnums!

Talsu Jaungada lepnums!

06.01.2015

Pērnā gada izskaņā mācību centra „BUTS” Talsu filiālē intensīvi norisinājās profesionālās kvalifikācijas izglītības programmas „Drēbnieks” apmācības, kuru rezultātā 11 izglītojamās sekmīgi nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu un turpmākajā profesionālajā dzīvē un darba tirgū sevi pilntiesīgi var pozicionēt kā drēbnieces.

Neviltotos smaidos tika aizvadīta 5. janvāra pēcpusdiena, kad mācību centra „BUTS” Talsu filiāles vadītāja Dace Zeļģe ar lielu gandarījumu un lepnumu jaunajām drēbniecēm izsniedza kvalifikācijas apliecības, novēlot līdzšinējo entuziasmu, centību un apzinīgumu. Lai gan apmācību noslēgums sniedz nopietnu profesionālu pamatu un izaugsmes iespējas, pēdējā tikšanās reize vienmēr ir nedaudz nostalģiska. Arī šī izglītojamo grupa nebija izņēmums, jo īpaši tāpēc, ka apmācību gaitā izglītojamās visai ātri kļuva par labām draudzenēm. Runājot par nākotnes perspektīvām, vairākas izglītojamās atzina, ka jaunapgūtās iemaņas un zināšanas īstenos organizējot savu privāto komercdarbību, tālab nebūs jābrīnās, ja kolektīvs tiksies atkārtoti, taču nu – veidojot koleģiālas attiecības.

Par apmācību procesu rūpējās mācību centra „BUTS” ilggadējā pedagoģe Lija Dunska, kura savu profesionalitāti un kompetenci drēbnieces arodā apliecinājusi ne vien izglītojamo faktiskajos profesionālās ievirzes darbos, bet arī pati esot nodarbināta konkrētajā jomā. Izglītojamie Lijas pedagoģisko ieguldījumu raksturo kā izcilu, jo apmācības norisinājās intensīvi un dinamiski, kā rezultātā izglītojamās ir ne tikai zinošas, bet arī pārliecinātas par īstenojamo darbu, nemulstot pie atsevišķu procesu izpildes. Arī mācību centra „BUTS” Talsu filiāles vadītāja Dace Zeļģe atzīst, ka pedagoģe Lija vienmēr sevi pierādījusi kā pedantisku cilvēku, prasīgu pedagogu un pieredzējušu nozares profesionāli. Apmācību noslēgumā izglītojamās var lepoties ar dažādiem kvalitatīvi veidotiem tērpiem un apģērbiem, kas darināti kā apmācību, tā arī kvalifikācijas prakses laikā. Izglītojamās spēj patstāvīgi un pārliecināti darināt arī augstas sarežģītības šūtos izstrādājumus. To apliecina visi izglītojamo darbi, taču jo īpaši – kādas izglītojamās uzmodelētie un izgatavotie mēteļi.

„Milzīgs paldies par jauko attieksmi, radīto atmosfēru un lieliskajiem apmācību rezultātiem. Jūs bijāt lieliska grupa, patīkamas sievietes un gaiši cilvēki – novēlu Jums nepazaudēt savas labās idejas un vēlmi darboties jaunapgūtajā profesijā!”, par nākotni Dace Zeļģe.


atpakaļ