background
Aktualitātesarrow
attention

Iegūsti kvalifikāciju vienas dienas laikā!

01.01.2013

Konsultācijas + eksāmens = valsts profesionālās kvalifikācijas apliecība! Ja esi kompetents kādā no norādītajām programmām, bet Tev nav dokuments, kas to pierāda, iegūsti to 1 dienas laikā!

Ir daudz cilvēku, kas savas dzīves laikā  iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši  amatus un ir ilgstoši strādājuši kādā nozarē. Taču, lai pierādītu savu kompetenci kādā jomā, trūkst šīs prasmes apliecinoša dokumenta. Jūs varbūt protiet kvalitatīvi metināt, remontēt mašīnas, veikt santehnikas darbus vai gatavot kafejnīcā garšīgus ēdienus, taču, dažreiz, stājoties darba attiecībās vai startējot kādos konkursos, ar to nepietiek.  Daudzās nozarēs ir noteikta obligāta prasība darbiniekiem viņa kvalifikāciju un profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, piemēram, lai veiktu dzīvojamo māju pārvaldīšanas funkcijas, ir nepieciešama attiecīgā profesionālā kvalifikācija („Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 1.01.2012.).
LR Ministru kabineta noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” (22.02.2011.) ļauj personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci, griezties mācību centrā "BUTS" un iesniegt pieteikumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.
Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 432 „Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. Maksas lielums ir atkarīgs no eksaminējamo cilvēku skaita, cenā ir iekļauta konsultācija par eksāmena norises gaitu.
Sekmīgi nokārtojot eksāmenu pretendents iegūst valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.
Iespējams, šo noteikumu zināšana kādam dos iespēju atbilstoši savai kompetencei iegūt valsts atzītu izglītības dokumentu, nostabilizēt savas pozīcijas daba vietā vai arī atrast jaunas darba iespējas.

IEGŪSTAMĀS PROFESIJAS SKATĪT ŠEIT

Atbilstoši 2011.gada 22.februāra MK noteikumiem Nr.146, mācību centrs „BUTS” ir saņēmis IKVD deleģējumu kā Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijai veikt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.


atpakaļ