background
Aktualitātesarrow
Profesionāļi pilnveido profesionālo kompetenci!

Profesionāļi pilnveido profesionālo kompetenci!

12.01.2015

Mācību centra „BUTS” Biznesa un karjeras nodaļā tieši pirms Ziemassvētkiem noslēdzās profesionālās pilnveides izglītības programmas „Nekustamā īpašuma apsaimniekošana” apmācības, kuru rezultātā profesionālas un specifiskas zināšanas ieguva 6 Latvenergo darbinieki.

  • Sandra Cielava
  • Inguna Dianova
  • Aelita Jakuškina
  • Ingrīda Jubalte-Bleija
  • Nadežda Ņevkipelaja
  • Jānis Slāģis
‘’Paldies visiem izglītojamiem par uzcītību, pacietību un attieksmi! Novēlam nebaidīties savu kompetenci likt lietā darba procesā, aizvien pilnveidojot savu intelektuālo potenciālu un nostiprinot pozīcijas darba tirgū,” novēl mācību centra „BUTS” Biznesa un karjeras nodaļas pārstāve Ramona Laiveniece.
Laika posmā no 27. jūlija līdz pat 22. decembrim izglītojamie regulāri apmeklēja vakara studijas, apgūstot komercdarbības pamatus, nekustamā īpašuma administratīvo apsaimniekošanu, uzzinot par mājokļu dzīves cikliem, inženierkomunikācijām un energoefektivitāti.

Par izglītības procesu gādāja ilggadējie mācību centra „BUTS” pedagogi Jānis Dudars un Daiga Imbrasa, kuri ar dažādu mācību metožu palīdzību dinamiski virzīja izglītības programmas apguvi, vajadzības gadījumā strādājot arī individuāli. Jāatzīmē, ka izglītības procesa rezultātā divi no izglītojamiem noslēguma pārbaudījumā saņēma augstāko iespējamo vērtējumu – 10 balles! Apmācību noslēgumā izglītojamie atzina, ka mācību centra „BUTS” īstenoto apmācību kvalitāte vērtējama kā augsta, turpretī atmosfēra ir viegla, nepiespiesta un draudzīga. Izglītojamie arīdzan izteica pateicību Biznesa un karjeras nodaļas darbiniekiem par labvēlīgo attieksmi un patīkamo apmācību vidi. 


atpakaļ