background
Aktualitātesarrow
Vairāk kā ieguvums, vairāk nekā Jaunais gads!

Vairāk kā ieguvums, vairāk nekā Jaunais gads!

06.02.2015

Četru mēnešu intensīvas un dinamiskas mācības kvalifikācijas „Lietvedis” apguvē vainagojušās ar: - Neatsveramām zināšanām; - Lielisku pieredzi; - Jauniem draugiem; - Teicamiem rezultātiem; - Nebijušām karjeras iespējām; - Pavisam jaunu Jauno gadu.

Mācību centra „BUTS” Siguldas filiāles vadītāja Monta Kaļva ar lepnumu stāsta par Jaunā gada lieliskajām ziņām un to vēstnesēm – janvāra vidū mācības beigušajām lietvedēm, kuras ar smaidiem un smiekliem piesildījušas mācību telpas un koridorus, sākot no rudens septembra drēgnuma līdz pat janvāra ziemas salam.
„Paldies par pozitīvo attieksmi, uzcītību un neatlaidību izglītības procesā:
  • Gijai Baltmanei;
  • Maijai Bērziņai;
  • Lindai Daņilovai;
  • Oksanai Dururei;
  • Lienei Eglītei;
  • Ievai Jēkabsonei;
  • Ancei Kampiņai;
  • Violetai Ščiglinskai;
  • Santai Tenisonei.

Novēlu Jums izturību, spēku un līdzšinējo entuziasmu arī savās turpmākajās dzīvēs!” pateicas filiāles vadītāja Monta.
Izglītības procesu nodrošināja ārkārtīgi kolorīta un spēcīga pedagogu komanda: Ineta Upeniece; Rita Briede; Atis Priedītis; Dagnija Nuķe; Sandra Ķirule; Inta Andžāne; Vladislavs Kazakevičs. Par pedagogu kompetenci un profesionālo ieguldījumu runā izglītojamo jaunapgūtās zināšanas, teicamie rezultāti un pateicības pilnās atsauksmes! Jāatzīmē, ka kvalifikācijas prakses laikā atsevišķi izglītojamie pat saņēma patstāvīga darba piedāvājumus! Konkrēti, kā pozitīvo piemēru var minēt Violetas Ščiglinskas izglītošanās sniegumu, kura rezultātā SIA "MJK Latvia" šobrīd Violetu nodarbina kā biroja administratori!

Atskatoties uz aizritējušo laiku, filiāles vadītāja Monta vien nosaka Reiņa Kaudzītes vārdiem: „"Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas", tāpēc mēs turpināsim savu attīstību.”atpakaļ