background
Aktualitātesarrow
Labas ziņas Tukuma uzņēmējiem!

Labas ziņas Tukuma uzņēmējiem!

06.02.2015

Janvāra izskaņa tika aizvadīta ne tikai ātrā solī un gaišā atmosfērā, bet arī jautrā kompānijā! Liels prieks un gandarījums par mācību centra „BUTS” Tukumā filiālē kvalifikāciju saņēmušajām septiņām lietvedēm, kuru apmācību process norisinājās jau kopš pērnā gada septembra beigām! Jaunapgūtās zināšanas, prasmes un iespējas tika atzīmētas 26. janvāra pēcpusdienā!

Mācību centra „BUTS” Tukuma filiāles vadītāja Oksana Ošupe atzinīgi vērtē aizgājušo mācību procesu, pedagogu veikumu un izglītojamo attieksmi, ieinteresētību, entuziasmu un arīdzan savstarpējo atbalstu!
„Liels paldies, meitenes, ka izvēlējāties mūsu izglītības iestādei un uzticējāties mūsu pedagogu kompetencei! Novēlu Jums teicamu profesionālo dzīvi, iespēju sevi pilnveidot un attīstīt, mērķu piepildījumu! Jūs bijāt lieliskas, paldies:
  • Kristīne Medvecka
  • Baiba, Nagliņa
  • Diāna Savrinoviča
  • Anija Rabkeviča
  • Monta Fišere
  • Raimonda Djubina
  • Evija Kalniņa”

Ar siltumu sirdī un labu prātu par aizritējušo mācību laiku pateicībās vārdos dalās filiāles vadītāja Oksana.
„Prieks bija skatīties uz izglītojamo izaugsmi. Sākumā viņas bija klusas, savā starpā maz komunicēja, toties cītīgi un aizrautīgi mācījās pierakstot mācību vielu. Tā lēni un nemanot meitenes atraisījās un kļuva par aktīvām, komunikablām kursa biedrenēm, kas savā starpā dalījās ar pieredzi,” priecājas Oksana. „Katru dienu dzirdēju labas atsauksmes no pedagogiem par izglītojamo centību, zināšanām. Šī bija grupa ar kuru bija prieks satikties un strādāt.”

Jauno speciālistu darba entuziasmu apliecina ne tikai pedagogi, kuri ar prieku uzteica izglītojamo grupas aktīvu līdzdalību apmācību procesā, bet arī kvalifikācijas prakses vietas - Tukuma novada Dome, Tukuma slimnīca, Tukuma novada pašvaldības aģentūra "Tukuma novada sociālais dienests", Tukuma Plan Ltd un PII”Pienenīte”.

Par izglītības procesu gādāja ilggadējais un profesionālais pedagogu kolektīvs: Gerda Grūbe; Jānis Ozoliņš; Evita Korna; Jolanta Batina; Vilnis Pinka; Guntars Helvigs. Pedagogu profesionālā ieguldījuma rezultātā izglītojamās brīvi orientējas aktuālajos ar nozari saistītajos normatīvajos aktos, patstāvīgi koordinē lietvedības procesus, veic nepieciešamās dokumentu operācijas,  turklāt priekšzīmīgi ievēro lietišķās etiķetes prasības! Drošs ir apgalvojums, ka Tukuma jaunās lietvedes būs neatsverams ieguvums jebkuram uzņēmumam!atpakaļ