background
Aktualitātesarrow
Lieliska iespēja izmantot ESF līdzekļus un ieguldīt darbinieku apmācībā!

Lieliska iespēja izmantot ESF līdzekļus un ieguldīt darbinieku apmācībā!

12.02.2015

Straujiem soļiem un mainīgiem laika apstākļiem ir sācies jaunais - 2015. gads. Tikpat strauji, bet nemainīgi turpinās jau septembrī uzsāktais projekts, kurā mācību centrs „BUTS” sadarbībā ar „MASOC” (Mašīnbūves un Metālapstrādes rūpniecības asociācija) un LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apgūst ESF līdzekļus un izglīto speciālistus 46 izglītības programmās. Projekts tiek realizēts Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās.

Iesaistoties šajā projektā, atkarībā no uzņēmumā nodarbināto darbinieku skaita, komersants saņem 60 – 80 % no ieguldītā finansējuma apmācību veikšanai. Attiecīgi, mikro un mazie komersanti (līdz 50 darbiniekiem) projekta ietvaros atgūst 80 % finansējuma, vidējie komersanti (līdz 250 darbiniekiem) – 70 %, bet lielie komersanti (virs 250 darbiniekiem) – 60 %. Projekta prakses primārais mērķis ir veicināt investīcijas cilvēkresursos, nodrošinot pieejamā darbaspēka kvalifikācijas celšanu, sekmējot darba ražīgumu, veicinot darba tirgus un komercdarbības attīstību, ceļot ekonomikas konkurētspēju. Projektā iesaistītie partneri ir saimnieciskās darbības veicēji – komersanti (privātie uzņēmumi), kas nepārstāv tādas nozares kā: ieroču, tabakas ražošana un tirdzniecība; azartspēles un derības; operācijas ar nekustamo īpašumu; tirdzniecība; apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi; transportlīdzekļu mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu izmantošana. Vērā ņemams fakts - projektā var iesaistīties arī ārpus asociācijas darbojošies uzņēmumi.

Sākot no septembra mēneša, Rīgā izglītotas vairāk kā 30 mācību grupas, projektā iesaistoties  tādiem uzņēmumiem kā: SIA „Arčers”, Ceļu būves firma SIA "Binders", A/S „Putnu fabrika Ķekava”, SIA „L.E.O.”, SIA „RBSSKALS Serviss”, SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”, SIA „NEWCOM construction”, SIA „Pirtel”, SIA „OVI”, SIA „Filter”, SIA „Selva Būve”, SIA „RECK” u.c. Jāatzīmē, iespēju izmantojuši vairāk kā 70 gan lieli, gan vidēji, gan mikro un mazie uzņēmumi. 

Lielākais vairums projektā piedāvāto programmu ietilpst reglamentēto sfēru nozarē. Līdz šim komersantu vidū lielāko atsaucību iemantojušas tādas izglītības programmas kā: „Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”, „Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem”, „Civilā aizsardzība”, „Ugunsdrošība”, „Autokrāvēja vai elektrokrāvēja vadītājs”, „Hidromanipulatora operators”, „Spiedieniekārtu operators”, Elektrodrošības apmācība (A. B, Bz, C, Cz drošības grupa)”, „Darbs augstumā”, „Stropētājs”, „Tilta un buka celtņa operators”, „Atbildīgais speciālists par katliekārtām vai Atbildīgais speciālists par spiedieniekārtām un to kompleksiem”. Jāpiezīmē, ka projekta ietvaros vairākās no īstenotajām mācībām iespējama arīdzan atkārtota atestācija. Papildus iepriekš minētajām izglītības programmām, īstenotas mācības rokas lokmetināšanas (MMA), lokmetināšanas MIG, MAG, TIG tehnoloģijās. Ievērojams komersantu skaits izmantojoši iespēju saņemt praktiskas apmācības ugunsgrēku dzēšanā, inscenējot rīcību ārkārtas situācijās, kā arī lielu atsaucību guvis „Elektriķu prasmju paaugstināšanas kurss”, kurš tiek īstenots mācību centra „BUTS” elektronodaļas modernajā apmācību kabinetā, aprīkotā ar jaunākajiem „Schneider electric” elektroinstalācijas izstrādājumiem un to risinājumiem.

Apgūtās zināšanas nodrošina labāku darba kvalitāti, drošāku darba vidi, kā arī veicina darba produktivitāti, ietaupot laika un finansiālos resursus. Attiecīgi izvēlētajai un apgūtajai izglītības programmai, uzņēmuma darbinieks mācību noslēgumā saņem apliecinošu dokumentu.

Nelaidiet garām arī savu iespēju un sazinieties ar mums, jo konkrētais projekts tiks īstenots tikai līdz šī gada maija mēnesim.atpakaļ