background
Aktualitātesarrow
“Mēs neredzam lietas tādas, kādas tās ir. Mēs redzam  tās tādas, kādi esam mēs paši.” H. Džeksons Brauns. “Mēs neredzam lietas tādas, kādas tās ir. Mēs redzam  tās tādas, kādi esam mēs paši.” H. Džeksons Brauns.

“Mēs neredzam lietas tādas, kādas tās ir. Mēs redzam tās tādas, kādi esam mēs paši.” H. Džeksons Brauns.

09.03.2015

Vislielāko interesi par mācību centra BUTS Kuldīgas filiālē 6. martā organizēto semināru “Komunikācija un emocionālā inteliģence klientu aprūpē” izrādīja 33 sociālie aprūpētāji, kuri nodarbināti sociālās aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanā Kuldīgas novadā. Pieredze rāda, ka sociālajam aprūpētajam ir svarīgi izvēlēties un ar katru klientu izmantot tieši viņam visatbilstošāko komunikācijas veidu un sociālās aprūpes darba metodes. Semināra dalībnieku vēlme bija pilnveidot zināšanas komunikācijā un emocionālajā inteliģencē, lai apmierinātu katra klienta sociālās vajadzības un kvalitatīvi sniegtu sociālās aprūpes pakalpojumu.

Semināra “Komunikācija un emocionālā inteliģence klientu aprūpē” mērķis bija veidot kopīgu priekšstatu par cilvēka vietu un lomu sociālajā vidē un izprast personas - vides savstarpējo mijiedarbību. Detalizētāk uzmanība tika vērsta uz sekojošiem aspektiem - komunikācijas loma cilvēka dzīvē, sniedzot informāciju par komunikācijas veidiem, struktūru, barjerām, funkcijām, stiliem un pozīcijām, informācijas sniegšanas un iegūšanas nozīmi un īpatnībām, komunikāciju veicinošiem un komunikāciju negatīvi ietekmējošiem faktoriem, emocionālo inteliģenci un emociju nozīmi savstarpējā komunikācijā klientu aprūpē.
Semināra norises gaitā, sociālie aprūpētāji iepazinās ar metodēm, kas veicinās pozitīvu komunikāciju klientu aprūpē, un sniegs klienta un aprūpētāja savstarpēju uzticēšanos un sapratni.    
Jāpiezīmē, ka piemērotas un rūpīgi izvēlētas atbilstošākās sociālās aprūpes metodes var mazināt klienta atstumtības vai pamestības sajūtu, paaugstināt klienta motivāciju un uzlabot sniegtā sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti. 


Semināra lektore:
Sociālā darba maģistre, sociālā darbiniece Inese Jaunzeme 


atpakaļ