background
Aktualitātesarrow
Bezmaksas seminārs „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” Aizkrauklē
attention

Bezmaksas seminārs „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” Aizkrauklē

20.03.2013Programmā:
  • darba devēja pienākumi darba aizsardzības sistēmas organizēšanā uzņēmumā;
  • darba devēja pienākumus darba aizsardzībā reglamentējošie normatīvie akti, to īss raksturojums un izklāsts;
  • uzņēmumā sagatavojamie dokumenti darba aizsardzībā, to struktūra, saturs;
  • darba devēja tiesības darba aizsardzības jomā;
  • darba devēja atbildība par darba aizsardzības jautājumiem;
  • darba devēju ieguvumi no efektīvas darba aizsardzības sistēmas;
  • labās prakses piemēri, dažādi darba aizsardzības sistēmas organizēšanas modeļi;
  • rekomendācijas darba aizsardzības pasākumu ieviešanai uzņēmuma līmenī.

Dalībniekiem tiek dots izdales materiāls un nodrošināta kafijas pauze.
Semināra beigās dalībnieks saņems sertifikātu.

Kontaktinformācija un pieteikšanās
Rudīte Veitmane 
tālrunis: 27840717, 67509454
e-pasts: rudite@buts.lvatpakaļ