background
Aktualitātesarrow
Bēgļu integrācijas projekta ietvaros saņem diplomu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu! Bēgļu integrācijas projekta ietvaros saņem diplomu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu! Bēgļu integrācijas projekta ietvaros saņem diplomu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu! Bēgļu integrācijas projekta ietvaros saņem diplomu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu!

Bēgļu integrācijas projekta ietvaros saņem diplomu par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu!

01.04.2015

Viens no projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" mērķa grupas pārstāvjiem ieguvis trešās profesionālās atestācijas sertifikātu, informē projekta atbalsta persona/kuratore Gunta Vīksne.

"Laika posmā no 2014. gada 20. augusta līdz 2015. gada 30. janvārim projekta dalībnieks SIA "BUTS" organizētajos kursos apguva specialitāti - autoelektriķis. 960 akadēmisko stundu ietvaros bija gan teorētiskās, gan arī praktiskās apmācības "WESS Motors". Mācības notika latviešu valodā. Esam ļoti priecīgi un gandarīti, jo esam arī saņēmuši informāciju, ka puisis tuvākajā laikā uzsāks darbu apgūtajā specialitātē. Ceram, ka šis pozitīvais piemērs kļūs arī citiem projekta dalībniekiem par iedvesmas avotu".

Jau kopš integrācijas projekta īstenošanas uzsākšanas - 2013. gada decembra - "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti kopā ar klientiem risina ar nodarbinātību un izglītību saistītus jautājumus.

Atbalstu nodarbinātības veicināšanā saņem gan bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, gan patvēruma meklētāji. Veicinot bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbinātību, tiek paaugstināta šīs mērķa grupas konkurētspēja Latvijas darba tirgū. Savukārt, apgūstot profesionālās iemaņas kādā no profesijām, patvēruma meklētāji iegūtās prasmes var izmantot darba tirgū Latvijā vai savā mītnes zemē. 

Kopš pērnā gada septembra mērķa auditorijai tiek nodrošināta arī latviešu valodas apguve, kas turpināsies līdz šā gada maijam. Latviešu valodas kursi notiek divas reizes nedēļā, savukārt sarunvalodas kursi - 2-3 reizes mēnesī.

Aktivitātes notiek projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Projekta ietvaros iegūst profesiju.

Viens no projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" mērķa grupas pārstāvjiem ieguvis trešās profesionālās atestācijas sertifikātu. Aktivitātes notiek projekta "Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem" ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 19.02.2015.


Informācija ievietota no "Patvērums "Drošā Māja""


atpakaļ