background
Aktualitātesarrow
hot

Elektromontieris (960 stundas) - 30. septembrī

29.08.2022

30. septembrī sāksies mācības izglītības programmā "Elektromontieris". Mācību ilgums: 960 stundas. Iegūstamais dokuments: Profesionālās kvalifikācijas apliecība. Mācības notiks pa dienu daļēji klātienē. Piesakies!


Elektromontieris veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus, vadoties pēc atbilstošās dokumentācijas vai augstākas kvalifikācijas speciālista vadībā. Elektromontieris strādā uzņēmumos, kuros ir elektroietaises vai elektroiekārtas. 

Kursa programma:
Profesionālie mācību priekšmeti: 

Elektrotehnika*;
Materiālu mācība;
Rasēšana;
Elektriskās mašīnas, piedziņa un automātika;
Elektroapgāde;
Datormācība;
Elektroiekārtu apkalpošana;
Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija;
Darba drošība un aizsardzība**.
Kvalifikācijas prakse; 
Valsts noslēguma pārbaudījums. 

*Integrēta profesionālā terminoloģija valsts un svešvalodā 
**Integrēta pirmā palīdzība, vides aizsardzība un darba tiesības

PIETEIKŠANĀS:
Tālrunis: 27841909; 27898035
E-pasts: izaugsme@buts.lv
Adrese: Rīga, Lāčplēša iela 125 - 200. kab.


atpakaļ