background
Aktualitātesarrow
SIF projekts

SIF projekts "Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā"

16.04.2015

2014./2015. mācību gadā mācību centrs „BUTS” īsteno Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrēto projektu valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” Latgales reģionā, kas ir iespēja pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda apgūt vai pilnveidot valsts valodas prasmes. Mācības tiek īstenotas Daugavpilī, 18 mēnešos paredzot apmācīt 8 izglītojamo grupas.

Šajā mācību gadā Daugavpilī jau 4 grupas ir sekmīgi apguvušas latviešu valodas (100 stundu) programmas A (zemākā) un B (vidējā) līmeņa valodas prasmēm.

Iespēja izvērtēt savus individuālos mācību sasniegumus ir ikvienam no šo mācību dalībniekiem, ne vien kārtojot kursa noslēgumā testu, bet arī piesakoties bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā.

Sagaidāms, ka vismaz 80% izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu. Kādi būs rezultāti? To uzzināsim jau šomēnes, jo aprīlī, mācību centrs ”BUTS” rīkotajā VISC izbraukuma eksaminācijā, piedalīsies 30 izglītojamie, kuri kopš janvāra 2 reizes nedēļā apmeklējuši valodas mācību nodarbības, veltot tām vismaz 7-8 (akadēmiskās) stundas iknedēļas.

Projekta ietvaros īpaši atbalstāmā mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, ne bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet kuriem valsts valodas zināšanas aktuālas izglītībai un nodarbinātības iespēju paplašinājumam. Ir vērts motivēt, atgādinot par valodas prasmes nepieciešamību, kas dzīvē ir svarīgi!

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” LATGALES reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/2-4/13)

Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2015)  
atpakaļ