background
Aktualitātesarrow
SIF projekts

SIF projekts "Latviešu valodas apguve” Rīgas reģionā

17.04.2015

Šobrīd mācību centrs „BUTS” īsteno Sociālās integrācijas fonda (SIF) administrēto projektu valsts budžeta finansētā programmā „Latviešu valodas apguve” Rīgas reģionā, 18 mēnešos organizējot 12 izglītojamo grupas pieaugušajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, nodrošinot iespēju apgūt vai pilnveidot valsts valodas prasmes.

2014./2015. mācību gadā jau 90 izglītojamie 3,5 mēnešos apguvuši valsts valodu 100 stundu apjomā gan pamata (A līmeņa), gan vidējā (B līmeņa) latviešu valodas programmās. Tā kā katram no kursu dalībniekiem tika dota iespēja izvērtēt savus individuālos mācību sasniegumus salīdzinājumā - mācību sākumā un noslēgumā kārtojot testus zināšanu vērtēšanai, tad to rezultāti arī parāda valsts valodas prasmes pilnveides pakāpi, pozitīvi motivējot izmantot projekta ietvaros arī iespēju pieteikties bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC). Šobrīd jau 45 no mācību dalībniekiem ir nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi un vēl 45 izglītojamiem būs iespēja to darīt aprīlī mācību centrs ”BUTS” rīkotajās VISC izbraukuma eksaminācijās. 
Kopumā no šī projekta īstenošanas sagaidāms, ka vismaz 80% izglītojamo būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi, gūstot gan pozitīvu izglītības pieredzi, gan saņemot valodas zināšanu apstiprinošu dokumentu, kas saskaņā ar normatīvo regulējumu daudziem ir nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai.
Īpašs atbalsts šī projekta ietvaros paredzēts jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nav ne skolēni, ne bezdarbnieki vai darba meklētāji, lai stiprinātu viņu iespējas darba tirgū.

Informācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu projektā „Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve” RĪGAS reģionā Identifikācijas Nr. 2014.LV/LV” (Līguma  ID Nr. 2014.LV/LV/1/1-2/12)
Par materiāla saturu atbild SIA „BUTS” (2015)  


atpakaļ