background
Aktualitātesarrow

Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieki piedalās seminārā

19.06.2015

Lai pilnveidotu savu kvalifikāciju darbā ar klientiem un nodrošinātu atbilstību MK noteikumiem Nr.291 ”Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējam”, š.g. 10. jūnijā Viļakas sociālās aprūpes centra darbiniekiem bija iespēja piedalīties mācību centra „BUTS” Gulbenes filiāles organizētājā seminārā „Komunikācijas prasmes un konfliktsituāciju risināšana”.

Semināra dalībnieki novērtēja semināra programmu kā noderīgu un atbilstošu sociālo pakalpojumu vajadzībām. Pieredzējušās pasniedzējas Anitas Pētersones vadībā, semināra dalībnieki apguva prasmes strādāt komandā, izprast saskarsmes veidošanās principus un savas personīgās iezīmes, kā arī ieguva plašāku skatījumu labas komunikācijas veicināšanā un konfliktsituāciju risināšanā, pildīja testus. Testu rezultāti tika detalizēti analizēti, lai izprastu atbildes veidošanās būtību.

Viļakas sociālās aprūpes centra darbinieki atzinīgi novērtēja un izteica pateicību pasniedzējai Anitai Pētersonei un mācību centra “BUTS” Gulbenes filiāles vadītājai Sarmītei Deksnei par profesionāli organizētu darbu – novadītām mācībām un pozitīvo gaisotni seminārā.

Iegūtās zināšanas būs noderīgas gan darbā ar klientiem, gan kolēģu savstarpējo attiecību veidošanā.

atpakaļ