background
Aktualitātesarrow
Kvalitātes vadība praksē!
new

Kvalitātes vadība praksē!

08.10.2015

Piedāvājam papildināt zināšanas seminārā: “Organizāciju labas pārvaldības instrumenti- kvalitātes vadības sistēmas (KVS) un iekšējās kontroles sistēmas (IKS) elementi. Praktiskie aspekti.”

Jebkuras organizācijas (gan valsts pārvaldes institūcijas, gan uzņēmējsabiedrību) vadītāji un darbinieki vēlas, lai tiktu nodrošināta efektīva darbība, mērķu sasniegšana, pozitīva publicitāte u.t.t. Taču praksē tas ne visiem izdodas.

Nav vienas receptes visu iespējamo problēmu risinājumiem, risku samazināšanai, tomēr laba pārvaldība ir priekšnosacījums jebkuras organizācijas efektīvai darbībai.

Kā praktiski pielietot plašo kvalitātes vadības teoriju praksē, izprast, kas īsti ir “iekšējās kontroles sistēma” un kā tā “sadzīvo” ar KVS, kā vienkārši un operatīvi to novērtēt ar iekšējo auditu palīdzību, veikt nepārtrauktu  darbības uzlabošanu- par visu to runāsim šajā seminārā.

Semināra tēmas:
1.    Īss ieskats kvalitātes vadības vēsturē.
2.    KVS un IKS – kopējais un atšķirīgais, normatīvā bāze.
3.    IKS komponentes KVS ietvaros.
4.    Iekšējais audits, iespējamā kvalitātes auditu un valsts pārvaldes iekšējo auditu elementu simbioze.
5.    KVS un IKS elementu izstrādes praktiskie piemēri.

Semināru vadīs kvalitātes vadības un valsts pārvaldes iekšējā audita teorijā un praksē pieredzējusi pasniedzēja Vanda Siliņa (augstākā finanšu izglītība un maģistra grāds visaptverošā kvalitātes vadībā).
   
Pasniedzēja ilgus gadus ir strādājusi revīziju jomā uzņēmējsabiedrībās un valsts pārvaldē, ieguvusi papildus izglītību iekšējā audita un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos, Finanšu ministrijas darba grupas ietvaros realizējusi revīziju pieejas pārstrukturēšanu valstī uz iekšējo auditu, lasot lekcijas Valsts administrācijas skolā, kā arī, praktiski strādājot valsts pārvaldes institūcijās un Rīgas domes struktūrvienībās. Vanda Siliņa ir arī Starptautiskā Auditoru institūta Latvijas nodaļas dibinātāju skaitā, no 2009.gada, paralēli auditora darbam ministrijās,  ir arī SIA BUTS kvalitātes vadības un grāmatvedības pasniedzēja.
atpakaļ